Schepping

54 artikelen in deze categorie gevonden
11 jaar geleden

In den beginne [2] – Genesis 1 en 2 (deel II)

Genesis 1 vers 1-2 Vers 1: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde”. De eerste zin van de bijbel 28 letters In het Hebreeuws bestaat deze eerste zin van de bijbel uit zeven woorden en in totaal 28 letters (4×7): dat spreekt van goddelijke volmaaktheid (7) in de schepping (41). Het derde woord van de (Hebreeuwse) bijbel is: God. Men kan aan de drieënige God denken – God staat altijd weer met het getal drie in verbinding2....

Lees verder
11 jaar geleden

GAP-theorie

De vraag of er tussen Genesis 1 vers 1 en 2 een tijds-tussenruimte is geweest, wordt onder Christenen sinds lange tijd als twistpunt gediscussieerd. We geven op deze plaats de (ingekorte) brief van een broeder door, die deze tussenruimte afwijst. Ook het antwoord voegen wij toe. Beste Manuel, Lang heb ik over de opvatting nagedacht of Genesis 1 vers 2 de gedachte mogelijk maakt, dat een bepaalde tijdsduur tussen de verzen 1 en 2 ligt. Broeder Kelly laat zelfs ruimte...

Lees verder
11 jaar geleden

In den beginne [1] – Genesis 1 en 2 (deel I)

Genesis 1 Belangrijk voor het begrijpen van de eerste beide hoofdstukken van Genesis is te overwegen, om wat voor bijbelboek het eigenlijk gaat. Overzicht Het behoort tot de langste boeken van de bijbel. Het is het boek dat de grondslag legt van de bijbel, waarop al het andere inhoudelijk en moreel bouwt, bijvoorbeeld wat de betrekking van de mensen tot God betreft .In vele vertalingen betekent dit boek “Genesis”* – zoals het in de Septuaginta1 het eerst genoemd werd. Genesis**...

Lees verder
11 jaar geleden

150 jaar evolutietheorie

Op 1 juli 1858, zo’n 151 jaar geleden, werd de evolutietheorie van Charles Darwin in een vergadering van de Linnean Society in Londen voorgesteld. In 1859, dus intussen 150 jaar geleden, verscheen toen zijn opzienbarend werk “over het ontstaan van de soorten”. Intussen heeft deze theorie een triomftocht over de hele wereld beleefd en is zelfs voor velen een wereldbeschouwing geworden. Reden genoeg om ons eens met dit thema bezig te houden. De evolutietheorie is de standaard-verklaringspoging voor het ontstaan...

Lees verder
12 jaar geleden

Theïstische evolutie

In dit nieuwsbulletin 24 vinden we een thema, wat de gemoederen van vele Christenen vandaag bezighoudt. Hoewel het een uitgebreid artikel is geworden, is het toch een bloemlezing. De bedoeling van deze publicatie is, u een realistische indruk te geven, wat er anno 2009 zich op christelijk erf afspeelt. Er is in Frisse Wateren een artikelserie verschenen, dat ook over dit onderwerp gaat, namelijk: “Evolutie – Kool, Neandertaler en haaien”. Graag wijs ik u op een woord uit de Bijbel:...

Lees verder
12 jaar geleden

Evolutie: Kool, Neandertaler en haaien (IV – slot)

Dit jaar – 2009 – is het jaar dat de evolutionist Charles Darwin, en natuurlijk vooral zijn evolutietheorie – in de picture is. Er is al heel veel geschreven over hem en zijn theorie. Graag wil ik wijzen op het feit dat de heilige Schrift, het Woord van God, zegt: “Door het geloof verstaan wij, dat de werelden door het woord van God bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is”. “Door het geloof verstaan...

Lees verder
12 jaar geleden

Evolutie – Kool, Neandertaler en haaien (III)

Wanneer men gelooft, dat het levende wezen op de een of andere manier zich vanzelf ontwikkeld heeft, dan heeft dat gevolgen voor de betekenis die men aan de dood toekent. Dan is hij de levens-schenker, dan komt het leven uit het sterven. Hoezo? Omdat volgens deze opvatting de vroegere generaties van een soort of geslacht nu eenmaal minder ontwikkeld waren dan de latere en plaats moesten maken. Ja, sterker nog: Zonder de tot de dood leidende “mislukte pogingen” van onze...

Lees verder
12 jaar geleden

Evolutie – Kool, Neandertaler en haaien (II)

De Neandertaler is weliswaar niet onze tijdgenoot, maar hij schijnt voor sommigen van ons vertrouwder dan sommige echte tijdgenoten. Velen van ons verbinden met de Neandertalers automatisch de gedachte aan “evolutie”. Dat komt daardoor, dat volgens de eerste weinige vondsten aan het begin van de 20e eeuw aangenomen werd, dat de Neandertalers zo ongeveer een tussenvorm tussen apen en mensen zijn. O ja??? … Net als de Neandertaler zijn de Dinosauriërs – sinds hun grootschalige op de markt brengen aktueler...

Lees verder
13 jaar geleden

Evolutie – Kool, Neandertaler en haaien (I)

Is er een evolutietheorie? De schoonheid en veelvoud van het leven spreken heel duidelijk van een Schepper. Jammer dat de meeste wetenschappers Hem bij voorbaat uit hun overwegingen verbannen! Wetenschappelijke theorieën over het leven hebben veel meer zin en geven veel meer vreugde, wanneer men de levensbron niet verloochent … Alleen een Schepper, die niet aan de voorhanden zijnde materialen en structuren gebonden is, kan iets nieuws tevoorschijn laten komen … En daarbij hoeft Hij niet te goochelen met miljoenen...

Lees verder
13 jaar geleden

Waarom is er verschil in huidkleur?

Iemand schreef: Met betrekking tot de verschillende mensenrassen kwam bij mij een vraag in de gedachten. Omdat alle mensen van Adam en Eva afstammen, moeten toch eigenlijk allen dezelfde huidkleur hebben. Wat is dan de grond ervoor dat wij verschillende rassen – zoals bijvoorbeeld de zwarten in tegenstelling tot de blanken – hebben? Hebt u hierover wel eens nagedacht? … Tijdens de scheppingsweek schiep God alle dierlijke en plantaardige grondsoorten en de mensen. Sindsdien zijn er geen nieuwe soorten meer...

Lees verder