Huwelijk

58 artikelen in deze categorie gevonden
10 jaar geleden

Gezinsplanning

Eigenlijk wordt bedoeld in hoeverre ouders invloed uitoefenen op de mogelijkheid om kinderen te krijgen. We vinden zeker geen directe instructie over dit aspect in de Schrift. Des te voorzichtiger moet de beoordeling uitvallen. In 1 Korinthe 7 maakt de apostel Paulus duidelijk dat het mogelijk is voor een bepaalde tijd in het  echtelijke leven van de geslachtsgemeenschap te onthouden. Maar dit heeft zijn grenzen: “Onttrek u niet aan elkaar, tenzij dan met onderling goedvinden, voor een tijd, opdat u...

Lees verder
10 jaar geleden

Kinderopvoeding in het gezin van gelovige ouders

Geliefde broeders en zusters, Ik heb hier uw brief, waarin u op zoek bent naar hulp bij een zeer interessant en belangrijk onderwerp van kinderopvoeding, namelijk de kinderen van degenen die behoren tot Christus. Ik bedoel hen, die ware kinderen van God zijn. Ik voel me zwak, over een dergelijk onderwerp te spreken, maar ik ben bemoedigd door de genade, waarvan ik elke dag zo veel leer. U vraagt: Hoe moeten we hen zien: Als “op de kinderen van de...

Lees verder
10 jaar geleden

Het christelijk gezin (7)

Dating en verloving Vervolg hoofdstuk 3 ZIJN WE ER KLAAR VOOR? We kunnen om de onvolwassenheid van de tien-of twaalf-jarigen glimlachen of onze wenkbrauwen fronsen. Maar van veel groter belang is de achttien- of twintigjarigen, waarvan de mentaliteit nog steeds op het niveau van de tienjarigen is. Dit wordt niet gezegd vanwege gebrek aan respect voor oudere jongeren. Het is gewoon omdat die leeftijd op zichzelf niet voldoende is voor de voorbereiding voor dating. Alleen maar omdat een persoon “oud...

Lees verder
10 jaar geleden

Het christelijk gezin (6)

Dating en verloving   Hoofdstuk 3 INTRODUCTIE Een aantal jaren geleden gaf een minister een reeks avondlessen over relaties in een gemeentelijke instelling. Op een avond was het onderwerp daten. De minister begon door het stellen van de vraag: “Is daten een goede manier om een ​​levensgezel te krijgen?” Na een paar momenten van geforceerde stilte, zei een gerespecteerd ouder lid rustig, dat tweemaal getrouwd was, rustig maar met een twinkeling in zijn ogen: “Wel, het is zeker leuk geweest”....

Lees verder
10 jaar geleden

Het christelijk gezin (5)

Verlaten van de kinderjaren   Hoofdstuk 2 (vervolg*) HET LEGGEN VAN EEN GOEDE BASIS Veranderingen bij jongeren zijn er veel en ze zijn overweldigend. We hebben een aantal van deze veranderingen beschreven. Fysiek veranderen jongens in mannen, meisjes veranderen in vrouwen. Geestelijk gezien worden onschuldige kinderen verantwoordelijke volwassenen. Emotioneel en wat het gedrag betreft, is er volwassenheid, een meerderjarigheid. Het is een spannende en soms traumatische tijd in het leven. Het gezond maken van dit deel van het leven vereist...

Lees verder
10 jaar geleden

Het christelijk gezin (4)

Verlaten van de kinderjaren Hoofdstuk 2 INTRODUCTIE In het proces van groei en ontwikkeling, gaan mensen door veranderingen heen die meer dan verwonderlijk en complexer zijn dan woorden kunnen beschrijven. Kleine baby’s worden stoeiende kinderen. Stoeiende kinderen worden slungelige ’tussenproducten’. Slungelige ’tussenproducten’ worden energieke jongeren. Energieke jongeren tot verantwoordelijke volwassenen. Verantwoordelijke volwassenen worden ouder en zullen uiteindelijk langzamer en uiteindelijk zwakker zijn, en ten slotte voorbij gaan. Het menselijk leven in al zijn stadia staat nooit vast. Het is altijd...

Lees verder
10 jaar geleden

Het christelijk gezin (3)

Basis principes voor het gezin   Hoofdstuk 1 (vervolg) CULTURELE DRUK In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar verschillende culturele idealen en waarden die tegenover de Bijbelse idealen en waarden staan. Dit is niet om een aanval op onze samenleving te presenteren, maar gewoon om te zien hoe de krachten in onze samenleving regelrecht tegenover de principes staan die God voor het gezin gegeven heeft. We zullen nu meer specifiek naar deze krachten kijken. Concepten van gezag De maatschappij van...

Lees verder
11 jaar geleden

Het christelijk gezin (2)

Basis principes voor het gezin Hoofdstuk 1 vervolg. Erfgoed zegen of vloek? We leven in het heden. Wij worden geconfronteerd met huidige situaties. Maar de huidige tijd en de huidige situaties kunnen worden teruggevoerd in de tijd en tal van andere situaties die hebben geleid tot het heden. In het gezin, verwijzen we naar deze achtergrond als “erfgoed.” Elke bepaalde familie is in veel opzichten een product van zijn erfgoed. Het werd geproduceerd door mensen en gebeurtenissen uit het verleden....

Lees verder
11 jaar geleden

Het christelijk gezin (1)

Meestal begint een boek/publicatie met het begin, maar dit maal wijken we er vanaf, door het plaatsen van de achterkant van het boek vanwege de informatie. Christian Family Living (het Christelijk Gezinsleven) ademt de sfeer van het huiselijk leven – lawaai van kinderen, overvolle programma’s, onverwachte humor, gezinsmaaltijden, tegenslagen groot en klein, zwangere vrouwen, aanbidden, geloof, zielsverdriet. Christian Family Living is voor vaders die hun gezin leiden in de weg van de waarheid. Het is voor moeders die naar de...

Lees verder
11 jaar geleden

Knelpunten – over abortus (3 – slot)

De vraag – een poging om te antwoorden Abortus Met alle voorzichtigheid moet een thema kort ter sprake komen, waarmee in de huidige maatschappij steeds weer geconfronteerd worden: abortus, ook afbreken van een zwangerschap genoemd. Bij het tweede begrip wordt echter niet duidelijk, dast een mens – een werkelijk levend wezen, dat God geschapen heeft – door een opzettelijke ingreep van de mensen sterven moet. Dat is moord op een mens. In de bijbel wordt het leven voor de geboorte...

Lees verder