Gemeente

249 artikelen in deze categorie gevonden
19 jaar geleden

Gemeente van God (3)

Gemeente van God – voor Christus oneindig waardevol Jan gaat naar de Katholieke kerk. Eva naar de Evangische. Marlies naar de Vrije Gemeente, Ralf naar de “Vergadering”1, zoals hij het formuleert. En jij? Naar welke kerk ga jij eigenlijk? En waarom? Zelf ga ik niet naar een kerk (maar natuurlijk bezoek ik de samenkomsten van de gelovigen). Ik ga ook niet naar een gemeente. Ook niet naar een vergadering. Waarom niet? Wat is de vergadering (of kerk) niet? De Bijbel...

Lees verder
19 jaar geleden

Gemeente van God (6)

Een wereldwijde eenheid (deel 2c)   5. Een kandelaar Toen Johannes in ballingschap (in verbanning) op Patmos was, zag hij in een gezicht zeven gouden kandelaars en de Heer Jezus die in het midden van deze kandelaars rond wandelde, en wel als Rechter (Openbaring 1:12v.v.). Over deze betekenis van de kandelaar bestaat geen twijfel. De laatste zin van het hoofdstuk luidt: “en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten”. Natuurlijk is een kandelaar ervoor om licht te geven. Of vergeten...

Lees verder
19 jaar geleden

Gemeente van God (5)

Een wereldwijde eenheid (deel 2b)   4. Het huis (van God) Heerlijkheid Heiligheid Orde Afhankelijkheid Betekenis van de Heilige Geest Een huis verraadt veel. Als iemand ons in zijn huis uitnodigt, krijgen we heel snel een indruk van hem of haar, dus van de eigenaars; welke smaak hij of zij heeft, welke schilderijen aan de wand hangen, hoe alles geordend is (of ook niet), dat alles zegt ons iets over de persoon die daar woont, en wat voor hem belangrijk...

Lees verder
19 jaar geleden

De gemeente van God (1)

In het jaar 2000 werd in de Verenigde Staten een geloofsverklaring gepubliceerd over de inhoud van het Christelijk geloof. De titel was:”This is what we believe” . Tal van Christelijke leiders – de “gewone leek” wordt ook in dit soort zaken genegeerd – uit verschillende denominaties steunden dit en zetten hun handtekening. Onder hen waren bekende namen als Billy Graham, Bill Hybels, John MacArthur, J.I. Packer en John Stott. Begin 2002 werd deze verklaring ook in Nederland gepubliceerd en ondertekend...

Lees verder
19 jaar geleden

Gemeente van God (2)

Deel 1b “Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en ons allen is van één Geest te drinken** gegeven” (1 Korinthe 12:13). 2. Vergadering van God betekent meer dan een verzameling van trouwe mensen In Efeze hadden zich vele mensen tot de Heer bekeerd, hun gewoonten die zij tot dan toe hadden, consequent afgelegd en een nieuw, Hem geheiligd leven begonnen (zie Handelingen 19:18-20). Voor deze gelovigen somt...

Lees verder
19 jaar geleden

Vrouw in het ambt

Voorwoord “Ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik Uw bevelen gezocht heb” (Ps. 119:45). Wandel in de ruimte Gezien de steeds toenemende invloed van vrouwen in de gemeente van God anno 2004, vestig ik uw aandacht op het volgende zeer leerzame artikel. Vooral u/jij, geliefde zuster in de Heer, beveel ik dit milde, liefdevolle onderwijs aan. Het is niet volgens de “trend van onze tijd” maar wel in de “trant van het heilig Woord van God” geschreven, hetgeen voor...

Lees verder
19 jaar geleden

Een actuele brief van J.N. Darby uit het jaar 1866

Omdat deze brief ook vandaag geschreven kon worden, kan het voor ons van grote waarde zijn ons met de inhoud van deze brief bezig te houden. Niet als een vrijblijvende bezigheid, maar ook de praktische lessen ter harte te nemen. Deze brief is uiterst actueel … Het is mogelijk dat een en ander voor hen die de Heer nog niet zo lang kennen, wat moeilijk te begrijpen is. Ongetwijfeld komt dit – onder andere – doordat in de loop der...

Lees verder
19 jaar geleden

Oudsten

Dit artikel is bedoeld voor jonge gelovigen, of voor gelovigen die pas de Heer Jezus hebben leren kennen en die nadenken over de vragen in verbinding met het functioneren van de gemeente van God op aarde. Maar ook jonge en oudere gelovigen die – om het zo eens te zeggen: “het denken te weten” – nodig ik uit dit te lezen. We hebben er immers allen mee te maken! Er zijn in onze dagen veel evangelische kringen en kerken die...

Lees verder
19 jaar geleden

De eeuw van de "Show Business"

Is ook de gemeente door deze tijdgeest getroffen? Zien vele kerken van vandaag er niet anders uit dan de “theaters?” Heeft de “show” het gewonnen van de kracht van de prediking? Hoe komt dat? Of mogen we deze vraag vandaag al helemaal niet meer stellen? De Bijbel zegt: “Want ons Evangelie kwam tot u niet alleen in woord, maar ook in kracht en in [de] Heilige Geest, en zeer volle zekerheid …” “En daarom ook danken wij God onophoudelijk, dat...

Lees verder