Gedichten

16 artikelen in deze categorie gevonden
18 jaar geleden

Het liefdewerk van mijn Heiland

Uw komen Heiland, hier op aardeis van onschatbare waarde. Geprezen zij Uw naam! In satans macht, in dood en zonden zo hebt U mij gevonden, door al Uw liefdewerk. Geprezen zij Uw naam!   Het begon hier voor U al met pijn want U mocht er zo niet zijn. Geprezen zij Uw naam! Armoedig maar ook in eenzaamheid heeft God Uw komst bereid. Zo was Uw liefdewerk. Geprezen zij Uw naam!   Maar werd ook heel Uw leven met eenzaamheid...

Lees verder
18 jaar geleden

Maria Magdalena

Mijn Heer ging heen in donkere nacht zo helemaal alleen geen mens had dit toch ooit verwacht de Zoon van God ging heen …   Volkomen leeg is nu mijn hart vervuld met smart en leed zo denkt Maria als zij ’t zwart van “t graf ziet en zij weet …   Nu is ’t voorbij, Hij is niet daar Mijn Heer, Hij is nu weg nu is het voor mij veel te zwaar zonder Hem, zonder Hem, o zeg...

Lees verder
18 jaar geleden

Van de rust der zielen

Al ruisen alle wouden, al bruist het wilde meer, al beeft het al van donder, Al straald de bliksem neer: Mijn hart blijft zonder vrezen, In zijn wezen. Het kan ons niet verschrikken, Al wat van buiten woelt, Wanneer men maar van binnen, De schoonste ruste voelt: Die schoonste rust van binnen, Kan ’t verwinnen. Als Jezus zich in ’t harte, te ruste heeft gezet: Laat eens een onweer komen, dat deze rust belet: Al ’t kwaad versmelt in vrezen,...

Lees verder
18 jaar geleden

"Uw rijkdom, Heer Jezus, is niet te doorgronden"

  het is zeker, dat wij sneller rijden, hoger vliegen en verder kunnen kijken dan mensen uit vroeger tijden. het is zeker, dat wij meer opneembare kennis ter beschikking hebben als ooit mensen voor ons. het is zeker, dat God Zijn Woord nog nooit tot een beter gevoede, geklede en beter in goede doen zijnde Gemeente sprak. Niet zeker is, hoe wij de blik van Zijn ogen zullen doorstaan. Misschien hebben wij meer barmhartigheid nodig dan allen, die voor ons...

Lees verder
18 jaar geleden

De Koning van het lijden

  Met de doornenkroon van het lijden, met de koningsmantel van de spotter zie ‘k U, Man van smarten staan. Daarom, als ’t geluk ik najaag, vrees ik U, ‘k durf niet naad’ren, ‘k wil om vreugd tot U niet gaan. ‘k wil tot U niet, want het hart, dat geluk zoekt, vreest Uw bijzijn, ‘k wil tot U niet komen, Heer, en ik zoek in dwaze dromen, ‘k zoek in ’s levens arbeidsmoeite, naar ’t geluk dat ik begeer....

Lees verder
18 jaar geleden

Die Ideale Vrou

Die vrou wat in die Spreuke geskrijve word is inwendig mooi, nie kunstmatig nie. Haar skoonheid kom van binne, en is nie opgeplak nie. Die is die openbaring van haar gees, nie die werk van die apteker nie. Liefde is op haar lippe, nie verf nie. Haar mond ken die waarheid, nie tabak nie. Sy is meer bekommerd oor die diepte van haar gees dan die hoogte van haar hakke. Sy besit waardigheid sonder styfheid. Sy besit dit en nog...

Lees verder