Evangelie

220 artikelen in deze categorie gevonden
15 jaar geleden

“Tijd voor de waarheid-nieuws”

Wat ben je werkelijk aan het doen met je leven? Om in te vullen: Heb jij als kind van God: Recentelijk met iemand gesproken over de Heer en hun verloren ziel? Een traktaat weggegeven? Een brief ter bemoediging aan een andere Christen of zendeling geschreven? Wat geld gestuurd ter ondersteuning van een werk van de Heer? Serieus gebeden voor redding van zielen? Gehuild om verloren zielen die op weg naar de hel zijn? Gods wil gezocht voor je leven? Geprobeerd...

Lees verder
16 jaar geleden

2 Thessalonika 1 (2)

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbel-studie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Deze keer gaat het onder andere over het feit dat gelovigen dikwijls verdrukkingen en vervolgingen hebben. Maar waarom dan? Een vraag die al duizenden jaren oud is, maar nog steeds gesteld wordt, dus actueel is. Maar...

Lees verder
16 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (7)

We hebben gezien hoe de evangelisatieboodschap in de Alpha-cursus geen recht doet aan wat we in het Nieuwe Testament vinden. Er is niet die duidelijkheid die er dient te zijn wat betreft het karakter van God, de “zondigheid van de zonde” of de betekenis van de dood van Christus. Maakt Alpha ons voldoende bewust van onze verantwoordelijkheid? Worden de argumenten die aangevoerd worden, toegepast op ons geweten? Zegt het ons op de wijze van de apostolische prediking dat we binnen...

Lees verder
17 jaar geleden

Over opstanding en oordeel

Zien we de mensen terug zoals ze waren tijdens hun leven of ouder geworden met het verstrijken van de tijd tussen overlijden en opstanding? Hoe kun je een kind van God worden? Opstanding ten leven … opstanding ten oordeel … wat is dat? Hoe krijg ik deel aan de eerste opstanding? Wat kun je verwachten bij de wederopstanding van de doden? Vraag: Zien we de mensen terug zoals ze waren tijdens hun leven of ouder geworden met het verstrijken van...

Lees verder
17 jaar geleden

Een leven zonder Jezus (2)

23 aug. 2007. De vorige keer is helaas een deel van de tekst weggevallen. Deze vindt u nu wel weer terug in deel 1. Het begint met: “Maar het kruis heeft nog een tweede betekenis …”. In dit tweede deel gaan we verder met de derde les, een zeer belangrijke les ook voor ons. Het gaat over ons volgen van Hem en de kosten die daar aan vast zitten. Hoe je ook rekent, als je zonder Hem verder gaat, verlies...

Lees verder
17 jaar geleden

Zogenaamde genezingsbedieningen (2 – slot)

1 augustus 2007. In het eerste artikel over de zogenaamde genezings-bediening is de stelling verdedigd dat er slechts incidenteel iemand wordt genezen bij de charismatische genezings-bedieningen. Ieder die langere tijd in de evangelische en charismatische wereld meedraait weet dat dit zo is. Ik heb deze stelling nauwkeurig onderbouwd. Onder meer met citaten van mensen uit het hart van de pinkster- en charismatische beweging … “Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede” (2 Petrus 3:17) Nieuwsbulletin...

Lees verder
17 jaar geleden

Een leven zonder Jezus (1)

De titel van deze artikelen is in- en aangrijpend. Leven zonder de Heer Jezus … dat is pas echt verschrikkelijk en rampzalig. Niet-Christenen halen waarschijnlijk hun schouders hierover op of lachen zich daarom dubbel. Misschien spotten ze er ook wel mee … kan allemaal. Bent u, ben jij ook iemand die zonder de Heer Jezus gaat? STOP, alstublieft en laat u redden van dit verkeerde geslacht waartoe u nu behoort. Dit geslacht waarop ik doel zijn zij die zonder God...

Lees verder
17 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (5)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Meer over de waarheid van het evangelie Hoofdstuk 5 HET EVANGELIE VOLGENS ALPHA De claims die Alpha maakt zijn voornamelijk gebaseerd op haar evangevangelisatie-succes. ‘Het werkt” en lijkt een nieuw niveau van doeltreffend zielen winnen voor Christus te bereiken. We zullen dus meer gedetailleerd moeten kijken naar wat het Alpha-materiaal in feite leert. Zoals we in hoofdstuk twee gezien hebben, wordt dit behandeld in de eerste drie weken van de...

Lees verder
17 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (4)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften MEER OVER DE WAARHEID VAN HET EVANGELIE Hoofdstuk 4 We hebben gezien wat de boodschap van het evangelie is. Maar hoe passen we die toe op onszelf? Wat heeft die ons te zeggen’? En wat is de respons die de mens daarop moet geven? Het evangelie houdt ons, zoals we zullen zien, een “smalle weg” voor. Het houdt geen rekening met de gevoeligheden, meningen, inzichten of smaak van de mens....

Lees verder
17 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (10)

Het Heilige Land – boven alle andere landen belangrijk, zowel vanuit een zedelijk als vanuit een geschiedkundig oogpunt -, is van zeer geringe oppervlakte … Het land, oorspronkelijk door Israël bezet, lag tussen de oude rijken van Assyrië en Egypte. Vandaar de herhaalde vermelding in het Oude Testament van “de koning van het Noorden” en “de koning van het Zuiden”. Als een gevolg van zijn ligging was het menigmaal het toneel van de strijd tussen deze machtige rijken; en wij...

Lees verder