Commentaren & personen

138 artikelen in deze categorie gevonden
14 jaar geleden

O, mijn God! (3)

We hebben al gezien dat we, wanneer we heilig willen zijn, wij de zonde verafschuwen moeten en ons er ook van willen “afzonderen”, maar tevens dat we ons ook alleen willen “toe-zonderen” naar Hem toe die ons geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Dit toe-zonderen doen we ook niet alleen. We zijn zelfs ‘jagers’ die op zoek zijn naar “hen die de Heer aanroepen uit een rein hart” … en begeerten van de jeugd: wat is dat?...

Lees verder
14 jaar geleden

Bijbel Contrastrijk VIII

Hij is Elia – Ik ben het niet Bijbelverzen moeten in het verband van de tekst onderzocht worden. Ondanks dat struikelt men altijd weer over de op het eerste gezicht verrassende “tegenstelling” tussen afzonderlijke bijbelplaatsen. Deze contrasten nodigen uit tot nadenken – en daartoe moet deze kleine reeks bijdragen. Verder opmerkingen uit de lezerskring zijn welkom … Johannes de Doper “Ik ben het niet” (Johannes 1:21) De Joden verwachtten de bevrijding van het juk van de Romeinen door macht, voorbereid...

Lees verder
14 jaar geleden

O, mijn God! (I)

Dit hoor je vandaag nogal vaak. Je zou haast gaan denken dat er heel veel mensen zijn die in God geloven. Maar dat is niet zo helaas. Nee, dit wordt meestal als een stopwoord gebruikt. Wat zou het fijn zijn, als u – ondanks dit onterechte taalgebruik – toch ook in waarheid zou kunnen zeggen: “O, mijn God!” Maar dan als een uitdrukking die uit uw hart komt. Een uitdrukking, als bevestiging dat u inderdaad een kind van God bent!...

Lees verder
15 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (20 – slot)

In alle bedelingen vertrouwt God de mensen iets toe, waarvoor hij verantwoordelijk is. Het mislukt echter iedere keer weer en dat niet aan het einde van elke bedeling, maar aan het begin. Adam zondigde niet aan het einde van zijn leven van 930 jaar, maar in het begin daarvan, toen hij tot hoofd van de schepping was gesteld (Genesis 2:15-3:24). Noach zondigde, toen hij nog maar net zijn voet op de gereinigde aarde had gezet (Genesis 9:20-21). Israël brak de...

Lees verder
15 jaar geleden

2000 jaar Paulus

Van 28-06-08 tot 29-06-09 gedenkt de Rooms Katholieke Kerk de apostel Paulus. “Hun” apostel Paulus. In een publicatie van de “Heilige Stoel”, die op een toespraak van de in dienst zijnde paus teruggaat, heet het: Zoals de geboorte van Rome op het mythische paar van de broers Romulus en Remus teruggevoerd wordt, zo worden Petrus en Paulus als de grondleggers van de kerk van Rome gehouden. Hebt u behoefte aan religie, aan spiritualiteit, aan innerlijke ervaringen, aan emotionele verrassingen? Hebt...

Lees verder
15 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (19)

God is Zijn weg met het volk gegaan om het zover te brengen. Eerst werd de muur, beeld van werkelijke afzondering, herbouwd en ingewijd. Daarbij leerden de beide zangkoren tijdens hun voettocht over de muur Zijn gedachten en wegen kennen. Hun einddoel was het huis van God, waar grote slachtoffers werden gebracht, die verschillende aspecten van het volbrachte werk van de Heer Jezus laten zien. Het gevolg is grote blijdschap, waarin ook de vrouwen en kinderen delen. Dan worden in...

Lees verder
15 jaar geleden

Overdenking over Nehemia (18)

What’s in a name? Op de afbeelding zien we (heel vaag rechtsboven) Maja de bij. Ook in de augustusmaand ‘zoemt’ zij er lustig op los. Een lust ook om eens rustig naar te kijken. Op deze bloem is zij in haar element. En wij … zijn wij ook in onze element als wij in de bijbel bijvoorbeeld al die lange lijsten van namen lezen? Wat moeten we toch eigenlijk met al die geslachts-registers en lijsten met namen? Toch moet het...

Lees verder
15 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (17)

Juli 2008. Dit huis, of eigenlijk deze ruïne, die ik tijdens mijn vakantie zag, ligt eenzaam en verlaten in de Schotse heuvels. Wat triest … Dit wacht toch op herstel, op terugkeer naar zijn oorspronkelijke staat? Ook de christenheid vandaag lijkt meer op een ruïne dan op het huis van God. Niet dan? … Met welk doel liet God het volk uit Babel terugkeren? In de eerste plaats om de tempel, het huis van de Heer, de God van Israël...

Lees verder
15 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (16)

Mei/juni 2008. Mocht u deze zomer nog eens aan de kust komen, dan hebt u kans dat u deze gevederde vrienden kunt zien. Maar ook dit plaatje heeft niet zo veel met ons onderwerp te maken. Wel geeft een verblijf aan het “woeste water” veel stof om over na te denken. Misschien wel over dat geweldige boek Nehemia en de boodschap die God door hem aan ons gegeven heeft … Iets over de inhoud: Ook nu dient er op aarde...

Lees verder
15 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (15)

Voorjaar 2008. De natuur in! Deze foto heeft niet zo veel met Nehemia te maken. Maar wanneer je de natuur ingaat en het voorjaar in alle rust op je laat inwerken, is het een goede gelegenheid eens rustig over de inhoud van dit geweldige bijbelboek na te denken. En misschien zie je dan ook wel zo’n prachtige weidevogel. Maar nu iets over het artikel: Uiterlijke tekenen van berouw gepaard met verootmoediging. Dat was het resultaat van het luisteren naar de...

Lees verder