Christendom

864 artikelen in deze categorie gevonden
3 weken geleden

Het Johannes-evangelie (07)

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 35 tot 43. Het getuigenis van Johannes de Doper over de Heer Jezus In de verzen 19 tot 28 hebben we het eerste grote getuigenis van Johannes de Doper. Hij had zich volledig teruggetrokken en met ontkennende woorden met het oog op zichzelf benadrukt, dat hij zelf niet de door God beloofde Messias was. Hij was een zeer bescheiden man en op het moment dat de Heer Jezus verscheen, trad hij volledig naar de achtergrond (Joh....

Lees verder
3 weken geleden

Lukas 13 vers 16

“Moest dan deze, die een dochter van Abraham is, die de satan, zie, achttien jaar had gebonden, niet van deze band worden losgemaakt op de sabbatdag?”. Genade kan niet wachten In de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom zien we dat God terughoudend is om het oordeel uit te voeren. Er staat in de gelijkenis: “En hij antwoordde en zei tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar [staan], totdat ik er omheen gegraven en mest gelegd heb; brengt hij dan...

Lees verder
3 weken geleden

De tong

“Ook de tong is een vuur, de wereld van de ongerechtigheid” (Jak. 3:6).   Is er iemand die nooit heeft gewenst, dat hij zijn woorden kon terugnemen, die hij zojuist heeft uitgesproken? Jakobus 3 vers 2 herinnert ons eraan: “Want wij struikelen allemaal dikwijls. Als iemand in [het] woord niet struikelt, die is een volmaakt man, in staat ook het hele lichaam in toom te houden”. Samuel was nog een kleine jongen en was een mooie uitzondering op deze algemene...

Lees verder
4 weken geleden

Drie zondagen in het Nieuwe Testament: Jeruzalem – Troas – Patmos

Johannes 20 vers 19-29; Handelingen 20 vers 7-12; Openbaring 1 vers 9-16. In de drie aangegeven gedeelten delen van het Nieuwe Testament vinden we telkens drie gelovigen, elk op een zondag. De Heilige Geest legt speciale nadruk op het gedrag of de toestand telkens in het bijzonder van één man. In Johannes 20 gaat het om Thomas, in Handelingen 20 om Eutychus, en in Openbaring om Johannes. Bij de bijeenkomst van de discipelen in Johannes 20, hebben we nog niet...

Lees verder
4 weken geleden

Wat doe ik met mijn lichaam? (III) – Slot

We gaan weer verder met ons onderwerp: “Wat doe ik met mijn lichaam?”  Waaraan we in deel II al begonnen, vervolgen we nu ook weer met wat een broeder over 2 Korinthe 5 ooit eens schreef. Het is wel raadzaam 2 Korinthe 5 voor je te nemen om het te kunnen volgen. 11. Daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is1, overreden wij [de] mensen; maar voor God zijn wij openbaar geworden, en ik hoop dat wij ook...

Lees verder
1 maand geleden

Job en de zeven beproevingen

De oudste vriend van Job zei tegen Job: “In zes benauwdheden zal Hij je redden, en in zeven zal het kwaad je niet treffen” (Job 5:19). We kunnen veel leren van de woorden van de vrienden. Zelfs als ze dingen zeiden die niet klopten en zij een slechte houding vertoonden, zeiden ze wel veel nuttige dingen. (Anders zou God waarschijnlijk niet meer pagina’s voor hen gereserveerd hebben in Zijn heilig Woord). Dit geldt ook voor de hierboven geciteerde verklaring, die...

Lees verder
1 maand geleden

Het manna (2)

Deel II De kleur van het manna was wit. We denken meteen aan reinheid, maar als we naar Numeri 11 gaan, wordt ons verteld dat het de kleur van balsemhars heeft. Alleen daar genoemd en in Genesis 2 vers 11-12, in het land Havila. En welke dingen worden er genoemd over het land van Havila? Goud, balsemhars en de edelsteen onyx. Persoonlijke, morele, ambtelijke heerlijkheid van God.  Daar was het in de Hof van Eden die Hij voor Zichzelf had,...

Lees verder
1 maand geleden

De Bijbel zegt “nee” tegen elke vorm van homoseksualiteit!

Voorwoord In verband met de huidige commotie over de Nashville- verklaring kan het raadzaam zijn voor elke christen om nog eens de Bijbel na te slaan omtrent de gedachten van God over homoseksualiteit. In de huidige landen in Europa mag men over het algemeen nog getuigen van de waarheid van God omtrent dit onderwerp in woord en geschrift. Dat heeft echter niets te maken met het oproepen van haat tegen welke ‘mens’ dan ook. Integendeel, vanuit onze liefde tot God...

Lees verder
1 maand geleden

Wat doe ik met mijn lichaam? (II)

Onteren van het lichaam Niet alleen door roken, drugs of alcohol kan het door God geschapen lichaam geweld aangedaan worden, maar het ‘onteren’ van het lichaam is vandaag ook aan de orde van de dag en wordt zelfs onder christenen verdoezeld of goed gepraat. Dit terwijl God hierover duidelijk Zijn afwijzing hierover uitgesproken heeft in Zijn Woord. Hierbij denk ik aan wat we in Romeinen 1 vinden. Daar vinden we ondermeer het volgende: 25. Zij die de waarheid van God...

Lees verder
1 maand geleden

God heeft de heerschappij …!

Bijbelgedeelten: Openbaring 1 vers 1,4,9,19; Hebreeën 2 vers 9; Hebreeën 10 vers 12,13. “Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus, kwam op het eiland dat Patmos heet, om het woord van God en het getuigenis van Jezus” (Openb. 1:9). Het laatste boek van de Bijbel wordt gewoonlijk “de Openbaring” genoemd. De eerste verzen van dit boek beschrijven ons dan, dat God Zelf de oorsprong is van deze openbaring. God heeft...

Lees verder