Christendom

1961 artikelen in deze categorie gevonden
1 maand geleden

De symboliek van de tabernakel (03)

Diversen Exodus 27 vers 13-14 Aandachtspunten voor de tabernakel en de bijbehorende dienst Er is veel nagedacht over de betekenis van het woord “verzoening” … We moeten onze aandacht richten op het Hebreeuwse woord voor “verzoening” … Het Hebreeuwse woord, dat hier gebruikt wordt is kaphar, wat “bedekken” betekent. Alleen door de dood van Christus, door Zijn verzoenend bloed, is de zonde bedekt en zijn de gevolgen ervan afgewend. Zo lezen we: “Welzalig is hij van wie de overtredingen vergeven,...

Lees verder
1 maand geleden

Geen gebrek …

Spreuken 28 vers 27: “Wie aan de arme geeft, zal geen gebrek hebben … .” Nadat de Heer Zijn discipelen heeft gewaarschuwd tegen de hypocriete schriftgeleerden die er voor het volk goed uit wilden zien door zichzelf te etaleren, gaat Hij tegenover de schatkist van de tempel zitten en kijkt hoe de mensen hun offers brengen (Mark. 12:41-44). De rijken geven grote bedragen, maar voor hen – gemeten naar hun rijkdom – is het geen groot offer. Plotseling verschijnt er...

Lees verder
1 maand geleden

De symboliek van de tabernakel (02)

De betekenis van de getallen Drie is het getal dat een overvloedig getuigenis aangeeft. “… opdat door [de] mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat” (Matth. 18:16). Het spreekt in de eerste plaats van het Goddelijk getuigenis in al zijn standvastigheid en eeuwige geldigheid, zoals dat zichtbaar wordt in het getuigenis van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie Personen werden afgebeeld in de tabernakel: God – Zijn aanwezigheid vulde het heilige der heiligen. Hij troonde...

Lees verder
1 maand geleden

Vrede stichten (2)

In het vorige artikel hebben we gekeken naar de grote behoefte aan vrede in een tijd die gedomineerd wordt door conflicten, geschillen en oorlogen. Het tweede deel van het artikel geeft ons wat hulp over hoe we vredestichters kunnen worden. Misschien kunnen de vier “punten” van vrede sluiten ons hierbij helpen: Geef eer aan God: Hoe kan ik God behagen en eren in deze situatie? De balk in ons eigen oog wegdoen: Hoe kan ik laten zien dat God in...

Lees verder
1 maand geleden

Het leven van David (24)

2 Samuel 12   Bijbelgedeelte: 2 Samuel 12 Wanneer David zijn schuld erkent, bekent hij deze onmiddellijk. En hij hoeft niet lang op vergeving te wachten – Nathan verzekert hem van Goddelijke vergeving en zegt dat David niet zal sterven. Maar omdat David zijn vijanden de gelegenheid heeft gegeven om de grote en heilige God te lasteren, is God gedwongen om zijn ongenoegen over Davids zonde op een drastische manier aan de “hele wereld” te tonen. David was de koning...

Lees verder
1 maand geleden

Psalm 25 vers 1-2; Jakobus 5 vers 8

Psalm 25 vers 1-2: “Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik.” Jakobus 5 vers 8: “Hebt ook u geduld, sterkt uw harten, want de komst van de Heer is nabij.” Twee noodzakelijke dingen voor de christen Er zijn twee dingen die de vreugde van een christen vormen en die zijn kracht op de weg zullen zijn en het voorwerp dat voortdurend voor zijn hart staat: Ten eerste, de tegenwoordige gemeenschap met God de...

Lees verder
1 maand geleden

Een reis door de kleine profeten (4) – Obadja

Bijbelgedeelte: Obadja 1 vers 1-19 In onze serie over de kleine profeten komen we na Hosea, Joël en Amos bij Obadja. Zijn profetie bestaat uit 21 verzen – waarmee hij de kortste van de kleine profeten is. De profeet Obadja – profetieën over Israëls hoogmoedige broedervolk De boodschapper en de boodschap: De “visioen van Obadja” is somber en verlaten. Het gaat over Edom, de nakomelingen van Jakobs broer Ezau. Dit volk heeft kwade streken uitgehaald met hun broedervolk Israël in...

Lees verder
2 maanden geleden

Overdenking Psalm 119 (13)

Psalm 119 vers 20–22 Vers 20: “Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar Uw bepalingen, te allen tijde.” De ziel drukt een diep verlangen uit naar het Woord van God en Zijn wil. Maria, die aan de voeten van de Heer Jezus zat om naar Zijn woord te luisteren, had het goede deel gekozen dat haar niet zal worden afgenomen (Luk. 10:39 tot 42). Als we ons inzetten voor de belangen van God, wekt dit het brandende verlangen om aan...

Lees verder
2 maanden geleden

Hindernissen voor toewijding

Romeinen 12 vers 2: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” In dit vers spreekt Paulus iets aan, dat duidelijk in de weg staat om ons leven aan de zaak van Christus te wijden: de wereld. Daarom vermaant hij: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld.” De reden waarom we ons moeten afscheiden van de wereld is, omdat...

Lees verder
2 maanden geleden

Gevangen in een grot

Ik herinner me dat ik als jongen de grotten van Carlsbad1+2 bezocht. Ik herinner me, dat de grotten erg koud en vochtig waren! Er waren verlichte paden om op te lopen, maar op een gegeven moment tijdens de rondleiding, toen we diep in de grot waren, deden ze alle lichten uit en was de ondergrondse kamer pikdonker! Het was zo donker dat je geen hand voor ogen kon zien! Ze lieten de lichten een minuutje uit, maar het was lang...

Lees verder