Christendom

1678 artikelen in deze categorie gevonden
1 week geleden

Gastvrijheid (21)

Lukas 7 vers 44-46: “En terwijl Hij zich omkeerde naar de vrouw, zei Hij tot Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben uw huis gekomen; water voor [Mijn] voeten hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met haar tranen nat gemaakt en met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft vanaf Ik binnengekomen ben niet opgehouden Mijn voeten innig te kussen. Met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij...

Lees verder
2 weken geleden

Gastvrijheid (20)

1 Petrus 4 vers 9: “Wees gastvrij voor elkaar, zonder mopperen.” De gewoonte van gastvrijheid (deel twintig) We hebben dit vers al in zijn context bekeken, maar ik wil enkele toepassingen maken voor vandaag. Petrus zegt ons onze huizen te openen en tegen elkaar te zeggen: “Welkom, in mijn huis, doe alsof je thuis bent,” of zoals de Spaanse spreker zou zeggen: “Mi casa es tu casa (Mijn huis is jouw huis).” Een open huis en een open hart kunnen...

Lees verder
2 weken geleden

Deuteronomium 4 vers 7

“Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de HEERE, onze God, bij ons is, altijd als wij tot Hem roepen?” Genieten van de nabijheid van God Deze geweldige zegen ging gepaard met een grote verantwoordelijkheid. Daarom werd Israël opgedragen naar de inzettingen en verordeningen te luisteren, ze te doen, opdat zij zouden leven en het land zouden binnengaan en bezitten. Zij mochten niets aan het woord toevoegen of ervan afnemen, opdat zij het in...

Lees verder
2 weken geleden

Gastvrijheid (19)

Romeinen 12 vers 12-13: “Verblijdt u in de hoop; weest geduldig in de verdrukking; volhardt in het gebed. Deelt mee voor de behoeften van de heiligen; legt u toe op de gastvrijheid.” De gewoonte van gastvrijheid (deel negentien) De gedachte achter het woord “legt u toe op de gastvrijheid” is het nastreven of beoefenen van gastvrijheid. De vraag rijst: “wanneer is gastvrijheid een slecht idee? Wanneer moet het niet worden nagestreefd?” Er kunnen verschillende situaties zijn die ons ervan weerhouden...

Lees verder
2 weken geleden

Gastvrijheid (18)

Handelingen 9 vers 36 en 39: “In Joppe was een zekere discipelin, genaamd Tabitha, wat vertaald wil zeggen: Dorkas. Deze vrouw was overvloedig in goede werken en weldaden die zij deed. … En Petrus stond op en ging met hen mee; en toen hij was aangekomen, brachten ze hem naar de bovenzaal. En al de weduwen stonden wenend bij hem en toonden de onderklederen en mantels die Dorkas had gemaakt toen zij bij hen was.” De gewoonte van gastvrijheid (deel...

Lees verder
2 weken geleden

Geloof en werken

Jakobus 2 vers 17 en 18: “Zo is het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar iemand zal zeggen: U hebt geloof en ik heb werken; toon mij uw geloof zonder de werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.” God wil, dat ons geloof zichtbaar is voor anderen. Daar gaat de brief van Jakobus over. Maar hoe gebeurt dat precies? Door werken van het geloof. Levend geloof toont zich altijd in onze daden....

Lees verder
2 weken geleden

Overdenkingen bij Psalm 46 (2)

In deel 1 van dit artikel hebben we enkele inleidende opmerkingen gehad over de Psalmen en over Psalm 46 in het bijzonder. In hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 3, zien we God als oppermachtig voor veiligheid, kracht en bijstand. De reden van het geloof (vs. 2) “God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” “God is onze toevlucht” – Veiligheid De openingsverklaring brengt ons allereerst de aanspraken en rechten...

Lees verder
3 weken geleden

Overdenkingen bij Psalm 46 (1)

Deze Psalm heeft een titel of opschrift, gevolgd door een samenstelling van 11 verzen onderverdeeld in drie secties, die elk eindigen met het woord “Selah”: Deel 1: De schuilplaats (vs. 1-3). Deel 2: De rivier (vs. 4-7). Deel 3: De Openbaring (vs. 8-11). De aftiteling (titel of rubriek) “Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach.” In de titel zien we iemand die zingt en zich verheugt en vol van lof is. De hoofdmusicus (koorleider) leidt...

Lees verder
3 weken geleden

Ontmoetingen met Christus (3)

Johannes 3 vers 1-2: “Nu was er een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodémus, een overste van de Joden. Deze man kwam ’s nachts bij Hem en zei tot Hem: Rabbi, wij weten dat U van God bent gekomen als leraar; want niemand kan deze tekenen doen die U doet, tenzij God met hem is.” Nicodémus was tot de Heer Jezus aangetrokken door de tekenen die hij de Heer Jezus zag doen. Hij behoorde ongetwijfeld tot degenen die...

Lees verder
3 weken geleden

40 jaar onafhankelijkheid – is onafhankelijkheid goed?

40 jaar geleden werden Jamaica, Trinidad en Tobago onafhankelijke staten. Zij werden toen uit de Britse overheersing vrijgelaten. Nieuwe multi-etnische staten ontstonden​​, die hun identiteit tot op vandaag niet opgegeven hebben. Ook de economische problemen van de voormalige leveranciers van grondstoffen voor het Britse Rijk zijn nog niet voorbij. Op een ander gebied is onafhankelijkheid allesbehalve bevorderlijk: Als het om de plaatselijke gemeenten (vergaderingen, kerken, denominaties) gaat. Hier maakt de Schrift heel duidelijk, dat er maar één gemeente (ecclesia) is, waarvan de...

Lees verder