Christendom

1353 artikelen in deze categorie gevonden
3 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (91)

“Jezus nu, vol van [de] Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door [1] de Geest geleid in [2] de woestijn, veertig dagen verzocht werd door de duivel” (Luk.4:1,2). In de school van God   Hoe wist de Zoon van God, dat het nu de juiste tijd was om uitgerekend de woestijn in te gaan? De doop in de Jordaan was het startsein geweest voor Zijn openbare dienst. Had de Vader Hem niet juist openlijk bevestigd voor het...

Lees verder
3 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (90)

“Toen werd Jezus naar de woestijn omhooggeleid door de Geest …” (Matth. 4:1). De Zoon en de zonen van God   Markus meldt, dat de Heilige Geest de Dienstknecht van God onmiddellijk na Zijn doop de woestijn in dreef en dat Hij onmiddellijk gehoorzaamde aan de werking van de Geest (verg. Mark. 1:12). In de kracht van de Geest verrichtte Hij Zijn dienst niet alleen volledig, maar ook onmiddellijk. Lukas deelt ons mee, dat de Heer Jezus vol was van de Heilige...

Lees verder
4 weken geleden

De vier openbaringen gegeven aan Paulus (4)

“Want dit zeggen wij u door [het] woord van [de] Heer, dat wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen vóórgaan” (1 Thess. 4:15). De opname   Wij hebben gekeken naar vier openbaringen die aan Paulus zijn gegeven: de boodschap van het evangelie; de verborgenheid van Christus; het avondmaal. Nu zullen wij de ontmoeting in de lucht beschouwen. De apostel Paulus had de Thessalonicenzen zojuist verteld dat hun geliefden die in Christus gestorven...

Lees verder
4 weken geleden

De vier openbaringen gegeven aan Paulus (3)

“Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik ook u heb overgegeven, namelijk dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij overgeleverd werd, brood nam; en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor u is; doet dit tot Mijn gedachtenis.’ Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd, en Hij zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis” (1...

Lees verder
4 weken geleden

De vier openbaringen gegeven aan Paulus (2)

“… <dat> mij door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt” (Ef. 3:3). De verborgenheid   De apostel Paulus kreeg een openbaring die hij “de verborgenheid” noemt. Hij noemt het ook de “verborgenheid van Christus” (vs. 4) en later in deze brief zegt Paulus dat het de verborgenheid is van “Christus en de gemeente” (5:32). De verborgenheid was ook aan de andere apostelen van het Nieuwe Testament geopenbaard (vs. 5), maar op een heel bijzondere manier was Paulus de vertolker en...

Lees verder
4 weken geleden

De vier openbaringen gegeven aan Paulus (1)

“Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar [de] mens … maar door de openbaring van Jezus Christus” (Gal. 1:11-12). Het evangelie   Paulus was een uitverkoren vat, een bijzondere dienstknecht van de Heer, die persoonlijk een grote hoeveelheid openbaringen van de Heer Jezus had ontvangen (Hand. 9:15; 2 Kor. 12:7). Er zijn vier openbaringen in het bijzonder die hij in zijn brieven noemt. De eerste heeft te maken met het...

Lees verder
1 maand geleden

Al mijn bronnen zijn in U (3)

Psalm 87 vers 7 5. Christus, de bron van vrede Voordat onze Heer van de Zijnen afscheid nam, richtte Hij tot hen deze hartverwarmende boodschap: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u” (Joh. 14:27). De eerste vrede die hier wordt genoemd is die welke Hij voor ons heeft verworven door Zijn werk aan het kruis, dankzij welke onze zonden zijn verzoend en onze schuld is weggenomen. “… na vrede gemaakt te hebben door het bloed van Zijn kruis”...

Lees verder
1 maand geleden

Hoe heeft de kennis van God invloed op jouw leven?

Leestijd: 5 minuten Jeremia leefde in een tijd die veel gelijkenis vertoonde met de onze, de goddeloosheid tierde welig, valse godsdienst was wijdverbreid, oneerlijkheid, morele verdorvenheid, en een regelrechte verwerping van Gods Woord was overduidelijk. De kern van het probleem wordt voor ons geschetst in Jeremia 9. De openingsverzen van hoofdstuk 9 schetsen geen fraai beeld. Hij vermeldt overspeligen, verraders, leugenachtige tongen en geen verlangen naar de waarheid (vs. 2-3). Maar het echte probleem wordt genoemd aan het eind van...

Lees verder
1 maand geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (17-slot)

De lofprijzing aan God Psalm 134 1. Een pelgrimslied. Kom, loof de HEERE, alle dienaren van de HEERE, u die nacht aan nacht in het huis van de HEERE staat. 2. Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de HEERE. 3. De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft. Tot het doel – in de tegenwoordigheid van God Met deze Psalm is het gelovig overblijfsel uit het volk Israël tot haar doel gekomen:...

Lees verder
1 maand geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (16)

Vrede onder de gelovigen Psalm 133 1. Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. 2. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. 3. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid....

Lees verder