8 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (7)

Bijbelgedeelte: Hebreeën 9 vers 24

Jouw hulp

Beste gelovige vriend,

Ik kan me goed voorstellen, dat je nu denkt dat christen zijn een heel moeilijke, zo niet hopeloze zaak is. Het kan ook geen kwaad om te ontdekken, dat het een hopeloze zaak is voor je eigen kracht, als je maar niet vergeet dat Gods kracht tot je beschikking staat. Er zijn zeker leeuwen op je weg, maar speel niet de rol van “mijnheer de angsthaas,” want God heeft je toegerust met bepaalde dingen die een grote hulp voor je zijn.

Je geloofde niet in een dode Heiland, maar in een levende. Hij heeft de wereld verlaten en is dus uit het zicht. Hij is jouw grote Hogepriester in de hemel. Hij is “niet ingegaan in … maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor aangezicht van God voor ons” (Hebr. 9:24).

Daar heeft Hij het op Zich genomen om voor onze zaak op te komen. Maak er gebruik van. Vertrouw op Hem. Verberg niets voor Hem, maar geef Hem de sleutel tot elke kamer van je ziel. Je zult vele verzoekingen tegenkomen. “Hij kan hun die verzocht worden te hulp komen” (zie Hebr. 2:18).

Zwakheid en gebreken zullen soms pijnlijk op je drukken. Hij is in staat om medelijden te hebben. “Want wij hebben niet een hogepriester die niet met onze zwakheden kan mee lijden …” (Hebr. 4:15).

Golven van problemen en gevaren kunnen je overvallen en dreigen je te verzwelgen. Hij is in staat om “volledig behouden,” dat wil zeggen, tot het einde toe (Hebr. 7:25).

Steun en medeleven kunnen ook van je christelijke vrienden komen. We hopen dat het zo is. Maar als je absolute zekerheid wilt, kijk dan naar Hem!

 

F.B. Hole; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 15.02.2010.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW