6 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (4)

Bijbelgedeelte: 2 Korinthe 6 vers 14-18

 

Jouw oude verbindingen

 

Beste gelovige vriend,

Er is nog iets anders. Pas op voor oude vriendschappen en verbindingen. Soms, als een bekeerling zelf goed begint, getuigt van de Heer en probeert te breken met zijn oude vrienden, zijn ze niet bereid om afscheid van hem te nemen en gebruiken ze al hun invloed om hem tegen te houden. Soms gebeurt het, dat in latere jaren de liefde koud begint te worden en dan begint de gelovige, eerst langzaam en later steeds sneller, terug te keren naar mensen en dingen die hij eens verlaten heeft.

Soms, en dit is heel subtiel en gevaarlijk, denken we dat we onze vroegere ongelovige kennissen beter kunnen bereiken en hen ten goede kunnen beïnvloeden als we gemeenschap met hen hebben. Dit is een grote vergissing. We trekken hén niet omhoog. Zij zullen óns naar beneden trekken.

De ervaring bevestigt deze bewering zonder enig voorbehoud, en de Schrift doet dat ook.

Josafat was een van de beste koningen van Juda. Achab was de allerergste die ooit de troon van Israël onteerde. En toch lezen we: “Josafat … en hij ging huwelijksbanden aan met Achab” (2 Kron. 18:1). Wat was het gevolg? Verhoogde Josafat Achab tot zijn niveau zodat hij tevreden kon zeggen: “Jij bent net als ik geworden”? Helemaal niet. Integendeel. In vers 3 van hetzelfde hoofdstuk zegt Josafat: “Ik ben als u,” en hij schaamde zich niet eens voor deze bekentenis.

Daarna volgde de veldtocht naar Ramoth-Gilead, waarbij Achab het leven liet en Josafat op een haar na ontsnapte, om vervolgens via de profeet Jehu een ernstige boodschap van God te ontvangen: “Moest u de goddeloze helpen en hen die de HEERE haten, liefhebben? Hierom rust op u grote toorn van voor het aangezicht van de HEERE” (2 Kron. 19:2). Het einde van het verhaal was, dat de zoon van Josafat met de dochter van Achab trouwde (2 Kron. 21:6), de beruchte, goddeloze Athalia, een echte dochter van haar moeder Izebel en de oorzaak van ontzettend veel ellende in Juda.

Als u nog meer bewijs uit de Schrift nodig hebt, lees dan aandachtig Genesis 13 vers 14 en Genesis 19 waar je het verhaal van Lot en zijn trieste ondergang door zijn omgang met de mensen van Sodom vindt. Hij verhief hen niet. Ze vernederden hem, zozeer zelfs dat niemand aandacht aan hem schonk toen hij probeerde te waarschuwen voor het komende oordeel. En we zouden niet zeker weten of hij een ware heilige van God was of niet als de Geest van God, die dit probleem kende, deze vraag niet had opgehelderd door hem een “rechtvaardige” te noemen (2 Petr. 2:8).

Natuurlijk moet je je oude vrienden ontmoeten, maar verspil geen tijd om hen te laten zien, dat de oude relaties niet meer bestaan. Spreek met hen over Christus. Wat je ook doet, verlaag je niet tot het oude niveau en wees niet zo vrolijk als voorheen. Als je dat wel doet, zal je kracht, net als die van Simson, van je wijken en zul je een gemakkelijke prooi voor hen zijn.

In de meeste gevallen is één duidelijke bekentenis voor Christus genoeg. Voor sommigen zal het een welgemikte slag zijn die hen tot bekering leidt, anderen zullen je verlaten. Zo niet, dan is het het beste dat jij hen verlaat. Als je hen niet kunt helpen, zullen ze jou schaden. Geef ze daartoe niet de kans. Bovenstaande opmerkingen zijn evenzeer van toepassing op het maken van nieuwe contacten. Laat het volgende woord een leidende ster zijn in je christelijke leven:

“Gaat niet met ongelovigen onder een ongelijk juk” (2 Kor. 6:14; lees 2 Kor. 6:14-18). Neem deze tekst op in je gebeden en hang hem prominent op de muren van je hart en geheugen. Als je het gehoorzaamt, zal het je voor veel problemen behoeden. Je zult het nodig hebben, want je kunt niet door deze wereld gaan zonder allerlei contacten te leggen.

Pas op voor het “ongelijke juk” in maatschappij en beroep. Het getuigenis van veel christenen is vernietigd door een partnerschap met onbekeerde mensen omdat ze betrokken raakten bij twijfelachtige zaken. Pas vooral op voor een “ongelijk juk” in het huwelijk. Het ongelijke juk in de maatschappij en in het beroep kan in een paar dagen of weken verbroken worden, maar in het huwelijk duurt het een leven lang, zowel voor jou als voor je ongelovige echtgenoot. Hoeveel veelbelovende jonge levens zijn er overschaduwd en hoeveel hoofdstukken van verdriet zouden er geschreven kunnen worden omdat men niet gehoorzaam was aan dit Goddelijke gebod. Ik wou dat ik mijn stem kon verheffen als een trompet en elke jonge bekeerling in dit land kon waarschuwen.

 

F.B. Hole; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 03.02.2010.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW