12 jaar geleden

Bijlage I bij cursus “De toekomst”, les 2

Een belangrijke sleutel om de Heilige Schrift te begrijpen:

Aanvaardt, dat het waar is!

Een voorbeeld

Een leerling van groep 8 bekijkt het wiskundeboek van de 4e klas van de middelbare school. Hij begrijpt er bijna niets van. Is dat, wat in het boek staat, daarom verkeerd? Het zou dom zijn omdat te beweren. Is de Bijbel verkeerd, omdat wij haar bij de eerste poging niet begrijpen? Het zou dom zijn dat te beweren. Niettemin doen dat velen. Wat moet de leerling nu doen, zodat hij op een dag begrijpt, wat er in het boek van de 4e klas van de middelbare school staat? • Hij moet de school bezoeken, respectievelijk leerling zijn. • Hij moet zich laten leren. • Hij moet zijn huiswerk maken. • Hij moet proefwerken maken. • Hij moet proeven doen. Dan – na meerdere jaren zal hij veel (maar niet alles) begrijpen. Hoe kan iemand de Bijbel begrijpen? • Men moet leerlingen (discipelen) van de Heer Jezus worden. • Men moet door Hem willen laten leren. • Men moet het geleerde in de praktijk toepassen. • Men moet de “beproevingen”, die God geeft, doormaken. Dan – na meerdere jaren, zal men veel (maar niet alles) begrijpen.

Nog een sleutel om de Heilige Schrift te begrijpen is:

Gehoorzamen wat zij zegt!

* * * * *

* Eventuele tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling. Wil je ook meedoen? Vul de bon onderaan de cursus van les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl Wilt u wel duidelijk en volledig aangeven waar u de antwoorden vandaan hebt! Hebt u, heb jij vragen (ook misschien die buiten de cursusonderwerpen gaan): Stel ze gerust. Ik wil graag al uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God. © Frisse Wateren – rm

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW