19 jaar geleden

Bijbelcursussen archief + info

INFO

Beste lezer, op deze pagina vindt u een overzicht van alle bijbel-cursussen die Frisse Wateren u gratis aanbiedt. Deze bijbel-cursussen zijn voor ieder die wat meer van de Bijbel, van God en van de Heer Jezus Christus wil weten. Of u Christen bent of niet, of u oud bent, of je bent jong, ik nodig iedereen van harte uit om deel te nemen. Het is echt de moeite waard! Deze cursussen staat in de je en jij-vorm, ik hoop dat u/jouw dat niet stoort. Het zou geweldig zijn, wanneer je door het maken van deze bijbel-cursus de Heer Jezus Christus zou leren kennen en aannemen. Evenzo zou het geweldig zijn wanneer jij je Heer en Heiland door deze bijbel-cursus beter zou leren kennen, en Hem beter of bij vernieuwing zou gaan dienen. Het gaat om HEM die Zijn leven voor jou en mij … maar het gaat ook om jou, want jij hebt een ziel die gered kan worden en die verloren kan gaan. Als jij al gered bent, Jezus Christus toebehoort, dan hebt je natuurlijk ook een ziel, maar een die niet niet meer verloren kan gaan (Johannes 3:16). Dank Hem elke dag daarvoor!!!

 

Vertalingen

Verder is het voor het deelnemen aan de cursus van belang om te weten dat voor het Oude Testament uit de Statenvertaling en voor het Nieuwe Testament meestal uit de N.B.G.-vertaling is geciteerd, tenzij anders aangegeven. De cursussen die vanaf mei 2011 zijn gepubliceerd, zijn veelal uit de Herziene Staten Vertaling. Dit wordt onderaan in deze cursussen ook vermeld. Het zou fijn zijn – indien mogelijk – deze dan ook voor het maken van de Bijbelles te gebruiken. Er kunnen hier en daar wat toelichtingen of verklaringen bij Bijbelplaatsen gegeven worden, omdat de vertalingen niet toereikend of zelfs niet goed vertaald zijn. Als u niet over de genoemde bijbel-vertalingen beschikt, geen probleem … dan gebruikt u gewoon uw eigen vertaling. Mocht er in de lessen gebruik gemaakt zijn van andere vertalingen, zal dat zoveel mogelijk vermeld worden.

Zoals gezegd, u kunt gratis via internet deelnemen. Hoe men de les kan opsturen, vindt u in ieder geval aan het eind van elke 1e les.
Veel succes en de zegen van God toegewenst.

PS: Wilt u nog meer informatie: Mail gerust. Hoe? Klik op contact …

 

ARCHIEF

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW