15 jaar geleden

Bijbel contrast-rijk (I)

Vaak struikelen – nooit struikelen

Bijbelverzen moeten indien mogelijk in verband van de tekst onderzocht worden. Desondanks struikelt men steeds weer over de op het eerste gezicht verrassende “tegenstellingen” tussen afzonderlijke bijbelverzen. Deze contrasten nodigen uit om over na te denken. Daarom … als u misschien ook zulke contrasten ontdekt hebt of zoekt naar verklaringen hieromtrent: mailt u dan gerust. We hopen dan hierop verder in te gaan. We bijten hier alvast de spits af met het woord “struikelen”.

• Vaak struikelen

Jakobus, de grote man van de praktijk onder de briefschrijvers, belicht helder en duidelijk ons dagelijks leven. Hij waarschuwt zijn briefontvangers voor de drang om als leraar van het Woord van God op te treden; zij ontvangen namelijk een zwaarder oordeel, omdat zij veel spreken moeten. Er is genade “als iemand in [het] woord niet struikelt”, “want wij struikelen allen dikwijls” (Jakobus 3:2).

Deze uitspraak is geen uitvlucht voor ons, wanneer wij zondigen. Want ieder die in de nabijheid van de Heer blijft, zondigt niet (zie: 1 Johannes 3:6). Ondanks dat waarschuwt ook de apostel Johannes voor de zelfoverschatting te menen niet gezondigd te hebben (1 Johannes 1:10). Deze waarschuwing heeft ten doel dat wij niet zondigen – maar wanneer het toch eens gebeurt, zet de Heer zich voor ons in als voorspraak om onze innerlijke omkeer (1 Johannes 2:1-2).

De grond voor ons vaak struikelen ligt dus aan onze onachtzaamheid, aan onze misschien zwakke of te weinig praktische gemeenschap met de Heer. Vandaar mogen wij elkaar opnieuw wederkerig vragen, met een voornemen van het hart bij de Heer te blijven – juist in kritische momenten. Daarom moeten wij Jakobus’ woord als waarschuwing en niet als verontschuldiging tot ons door laten dringen …

• Nooit struikelen

Petrus roept de Christenen in zijn tweede brief op het geloof in zevenvoudig opzicht te laten groeien (2 Petrus 1:5-10). Deze activiteit van het geloof leidt tot minstens drie gevolgen:

  1. Men groeit in de kennis van de Heer Jezus (vers 8);
  2. de persoonlijke roeping wordt boven al het andere vastgemaakt (vers 10);
  3. zulke Christenen zullen nooit struikelen (vers 10).

Deze fascinerende uitspraak staat niet haaks op Jakobus eerdere ontnuchterende beschouwing. Beide schrijvers belichten ons praktisch leven. Terwijl Jakobus schetst hoe Christenen zonder de praktische nabijheid van Christus zich aan struikelen blootstellen, beschrijft Petrus hoe Christenen in de gemeenschap met Christus gelukkig leven kunnen, zonder te zondigen.

Tip voor de praktijk: De zeven activiteiten uit 2 Petrus 1 bieden waardevolle aanwijzingen voor een actief Christenleven in gemeenschap met de Heer en vrij van zonde.

• Zonder struikelen

Judas tenslotte toont ons dat God alleen machtig is ons zonder struikelen te bewaren (Judas vers 24 en 25). Let op: “machtig is”, dat betekent God kan het natuurlijk, maar wij zouden ook bereid moeten zijn, ons te laten bewaren. Dan zijn wij in de beste handen en op de beste weg!

Martin Schäfer, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW