19 jaar geleden

Ben jij ook zo geleerd als Hem?

* Er bestaat namelijk één Mens die de “tong van de geleerden” heeft. Hij kent niet alleen de hemelen, maar kan die ook veranderen naar Zijn wil. Hij bezit ook de macht om met een enkel woord de twisten van de geleerden te beslissen. Ook van de geleerden uit de 21e eeuw!!!!

* Met welk doel heeft deze Mens dan de “tong van de geleerden”? Opdat Ik weet om met de moede een woord ter rechter tijd te spreken!

* U zegt: Is daar nu een tong van geleerden voor nodig? Wij zeggen: “Ja, dit hebt u samen met al uw hooggeloofde wijsheid nooit kunnen doen”. Want zij die moe zijn van het drijven van satan en zonde, van de strijd van het leven en van het leven zelf, hebben van de wereldwijzen nog nooit een woord ter rechter vernomen.

* Wie is dan die Mens wel waarover ik zo roem? Dat is Christus, mijn Heer en Heiland, Die terecht weet te zeggen: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt” (Mattheüs 11:28).

Mag ik u vragen: Bent u, ben jij al bij Hem geweest?

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW