Author Archives for FW

De Heer vraagt aan u en mij (10)

juli 21, 2024 6:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor De Heer vraagt aan u en mij (10)

“Wat baat het als men zijn ziel erbij inboet?”   Bijbelgedeelten: Mattheüs 16 vers 26; 6 vers 19-21 Vraag 10: “Want zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zijn ziel erbij inboet?” (Matth. 16:26).   Met deze hartverscheurende vraag stelt de Heer de prioriteiten in ons leven aan de orde. Allereerst gaat de directe betekenis over ongelovigen, want alleen zij kunnen letterlijk hun ziel verliezen. Maar we willen deze vraag aan ons hart stellen: Leven...


De Heer vraagt aan u en mij (9)

juli 19, 2024 6:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor De Heer vraagt aan u en mij (9)

Vraag 9: “Wie van u echter kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte1 toevoegen?” (Matth. 6:27).   Bijbelgedeelten: Mattheüs 6 vers 27; Filippi 4 vers 19   In Mattheüs 6 heeft de Heer Jezus het over zorgen. Concreet: zorgen over de toekomst. Hij maakt duidelijk dat deze eigenlijk niet zouden moeten bestaan in het leven van een christen om één simpele reden: God zorgt voor ons! De redenering hierachter: Omdat God voor ons zorgt, hoeven we ons...


Voorwaarden voor discipelschap

juli 18, 2024 6:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Voorwaarden voor discipelschap

Lukas 14 vers 26-33 Leestijd: 6 minuten Wanneer iemand zich bekeert, is het normaal, dat hij het verlangen heeft om de Heer Jezus te volgen. Maar het verlangen alleen is niet genoeg. In Lukas 14 gebruikt de Heer Jezus voorbeelden uit het dagelijks leven van die tijd om te beschrijven wat Hij nodig heeft voor discipelschap. Deze benadering is ons niet onbekend uit ons beroepsleven. Als je werkt, hoef je alleen maar naar de functiebeschrijving voor je baan te kijken....


De Heer vraagt aan u en mij (8)

juli 17, 2024 6:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor De Heer vraagt aan u en mij (8)

Bijbelplaatsen: Mattheüs 16 vers 15; Hosea 6 vers 6; 2 Petrus 3 vers 18; 2 Korinthe 4 vers 6; 10 vers 4 en 5; Efeze 1 vers 17; Handelingen 9 vers 5; Spreuken 2 vers 1-5 Vraag 8: “U echter, Wie zegt u dat Ik ben?” (Matth. 16:15)   Mensen hadden toen allerlei verschillende opvattingen over Wie de Heer Jezus was. Vandaag is het niet anders. De Heer Jezus vraagt aan Zijn discipelen – en dus ook aan ons –...


De Heer vraagt aan u en mij (7)

juli 15, 2024 6:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor De Heer vraagt aan u en mij (7)

Bijbelvers: Mattheüs 14 vers 31 Vraag 7: “Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?” (Matth. 14:31)   Geloof en angst zijn nauw met elkaar verbonden. Geloof verdrijft angst, maar als geloof ontbreekt, krijgt angst de overhand. Hetzelfde geldt voor twijfel: als we God meer vertrouwen, zal de twijfel afnemen; als we Hem niet vertrouwen, maken we ruimte voor steeds meer twijfel. Het geloof van Petrus – zijn praktische vertrouwen in de Heer – als hij het schip verlaat in ons voorval hierboven...


Jesaja 41 vers 10

juli 14, 2024 10:19 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Jesaja 41 vers 10

“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.” Waarom kijken we zo vaak angstig om ons heen en zien wij bezorgd naar de toekomst? Ach, we vergeten zo vaak Wie onze God en Vader is. Hij heeft toch de wereld geschapen en draagt alle dingen door het woord van Zijn kracht, en onderhoudt het ganse...


De Heer vraagt aan u en mij (6)

juli 13, 2024 6:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor De Heer vraagt aan u en mij (6)

Bijbelplaatsen: Mattheüs 9 vers 28 en 29; Romeinen 4 vers 21; Hebreeën 11 vers 11. Vraag 6: “Gelooft u dat Ik dit kan doen?“ (Matth. 9:28).   Twee blinde mannen vragen de Heer vrijmoedig om hun ogen te genezen. Hij antwoordt met een eenvoudige vraag: “Geloven jullie dat Ik dit kan doen?” Als ze “Ja” antwoorden, vervult Hij hun verzoek met de uitspraak: “Laat het u gebeuren volgens uw geloof” (Matth. 9:29). Met deze vraag dringt de Heer Jezus diep...


De Heer vraagt aan u en mij (5)

juli 11, 2024 6:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor De Heer vraagt aan u en mij (5)

Bijbelvers: Jona 4 vers 9 Vraag 5: “Bent u terecht in woede ontstoken?” (Jona 4:9).   Het lijkt heel vreemd: Jona lijdt zo erg, dat hij wil sterven – en dat alleen maar omdat de boom die schaduw bood verdord was. Hij is vervuld van woede. De dag ervoor was hij boos geweest omdat God een hele stad (van een volk dat eigenlijk vijandig was) van de dood had gered. Wacht eens even – woede over gespaarde mensenlevens en dan...


De Heer vraagt aan u en mij (4)

juli 9, 2024 7:35 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor De Heer vraagt aan u en mij (4)

Bijbelvers: 1 Koningen 19 vers 9 Vraag 4: “Wat doet u hier, Elia?” (1 Kon. 19:9)   “Elia was een mens van gelijke natuur als wij” (Jak. 5:17). Dit wordt vooral duidelijk in 1 Koningen 19, waar Elia net Gods grote overwinning op Baäl heeft ervaren en zich al in het dal bevindt. Uit angst voor de doodsdreiging van Izebel verbergt hij zich in de woestijn. Alle vertrouwen is weg – zelfs tot het punt dat hij wil sterven (1...


De Heer vraagt aan u en mij (3)

juli 8, 2024 6:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor De Heer vraagt aan u en mij (3)

Bijbelgedeelten: Jozua 7 vers 10; 1 Korinthe 5 vers 2 en 7 Vraag 3: “Waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde?” (Joz. 7:10).   Het volk Israël had net buiten de stad een bittere nederlaag geleden, die Jozua op zijn knieën bracht. God openbaart hem dan, dat de reden hiervoor de zonde onder het volk was: iemand had zich het goud in Jericho toegeëigend, wat God ten strengste verboden had. God zegt daarom tegen Jozua, dat hij moet...