Author Archives for FW

Het boek Jozua (12) – Afzondering voor God

oktober 3, 2023 2:12 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Het boek Jozua (12) – Afzondering voor God

Bijbelgedeelte: Jozua 5 vers 2-9   “Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben” (Joh 17:16). De besnijdenis is een teken onder Gods volk, dat ze werkelijk van Hem zijn, apart gezet voor Zichzelf naar Zijn raadsbesluit. Voor de vader van de gelovigen was het een teken van het verbond, dat God met hem had gesloten (Gen. 17:11). De woorden van de Heer: “Zo zal Mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn”...


Het boek Jozua (11) – Het monument voor de leidsman en zijn glorie

oktober 2, 2023 6:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Het boek Jozua (11) – Het monument voor de leidsman en zijn glorie

Jozua 4 vers 9+14; Efeze 4 vers 9-10   Efeze 4 vers 9: “Dit nu: Hij is opgevaren, wat is het anders dan dat Hij ook is neergedaald naar de lagere <delen> van de aarde? Hij Die is nedergedaald, is ook Degene Die is opgevaren boven alle hemelen, opdat Hij alles zou vervullen.” De Heer deed wonderen voor Israël aan de Jordaan, zowel in Zijn eigenlijke werk als in de verborgen betekenis van het werk. Daarom vinden we in het...


Brieven aan een nieuwe bekeerling (12)

oktober 1, 2023 7:24 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Brieven aan een nieuwe bekeerling (12)

Bijbelgedeelte: 1 Thessalonika 1 vers 9-10 Jouw dienst Beste gelovige vriend, Een laatste verzoek: vergeet niet de Heer te dienen. En daarmee bedoel ik niet alleen dat je alles, zelfs de kleinste activiteit, als die deel uitmaakt van je dagelijkse taken, voor de Heer doet (Kol. 3:22-24), maar dat je bewust een werk voor de Heer Jezus Christus op je neemt, hoe klein het ook is. “Wat moet ik doen?” wordt vaak gevraagd. Vraag het aan jouw Meester, Hij is...


Brieven aan een nieuwe bekeerling (11)

september 30, 2023 6:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Brieven aan een nieuwe bekeerling (11)

Bijbelgedeelte: Psalm 101 vers 4+6 Jouw gemeenschap met christenen Beste gelovige vriend, Ik wil je nu op het hart drukken hoe belangrijk de gemeenschap met christenen is. Veel van wat al gezegd is over oude banden en vriendschappen zou hier ook passen, maar herhaling is niet nodig. Het volstaat te zeggen, dat de beste manier om weg te blijven van oude verbindingen is om nieuwe te maken en te onderhouden. David zei: “De kwaaddoeners zal ik niet kennen.  … Mijn...


Voorwaarden voor discipelschap (5) – toewijding

september 29, 2023 6:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Voorwaarden voor discipelschap (5) – toewijding

Leestijd: 3 minuten Lukas 14 vers 33: “Zo kan dan ieder van u, die niet afscheid neemt van al zijn bezittingen, Mijn discipel zijn.” De oproep van Jezus aan zijn potentiële volgelingen om afstand te doen van alles is waarschijnlijk de voorwaarde in discipelschap die het moeilijkst te “verdragen” en het meest uitdagend is. Waarom willen sommige theologen en schriftverklaarders ons juist bij dit vers uitleggen, dat de Heer Jezus niet precies bedoelde wat Hij zei, maar slechts symbolische taal...


Voorwaarden voor discipelschap (4) – toewijding

september 28, 2023 10:45 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Voorwaarden voor discipelschap (4) – toewijding

Leestijd: 2 minuten Lukas 14 vers 31 en 32: “Of welke koning, die tegen een andere koning ten oorlog gaat trekken, gaat niet eerst zitten beraadslagen of hij in staat is met tienduizend hem te ontmoeten die met twintigduizend tegen hem optrekt? En zo niet, dan zendt hij, terwijl de ander nog veraf is, een gezant en vraagt om de vredesvoorwaarden.” Als we echt discipelen van de Heer Jezus willen zijn, moeten we inschatten wat het ons kost om volledig...


Brieven aan een nieuwe bekeerling (10)

september 27, 2023 11:07 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Brieven aan een nieuwe bekeerling (10)

Bijbelgedeelte: Efeze 6 vers 18 Jouw hulpbron Beste gelovige vriend, Wat de belangrijkheid betreft doet gebed maar weinig onder voor het Woord van God. Als je een indruk wilt krijgen van hoe belangrijk het is, neem dan je Bijbel en lees het evangelie van Lukas en onderstreep alle plaatsen waar Jezus bad. Onthoud, dat Hij een Goddelijk Persoon was en toch bad Hij vaak hier op aarde. Of lees de brieven van Paulus en wat hij schrijft over bidden: “Nacht...


Brieven aan een nieuwe bekeerling (9)

september 26, 2023 6:07 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Brieven aan een nieuwe bekeerling (9)

Bijbelgedeelte: Psalm 119 vers 105 Jouw reisgids   Beste gelovige vriend, Er zijn vier dingen die van groot praktisch nut zijn als hulpmiddelen voor christenen, jong en oud: het Woord van God, gebed, gemeenschap met christenen en dienst voor de Heer. De Geest van God zal je zeker leiden om ze ijverig te gebruiken. Dus allereerst het Woord van God. Lees je Bijbel en lees hem goed. Maak het met afstand het eerste boek in je bibliotheek. Je zult andere...


Het Johannes-evangelie (09a)

september 25, 2023 10:52 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Het Johannes-evangelie (09a)

Bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 23 tot 3 vers 10 Dillenburg 2017 Overzicht van Johannes 1 en 2   In het Johannes-evangelie wordt de Heer Jezus vanaf het begin veel duidelijker dan in de andere drie evangeliën voorgesteld als Degene Die door Zijn aardse volk en door de hele wereld verworpen wordt (Joh. 1:10,11). Dat de Heer Jezus als Messias voor Zijn volk zou komen en dat de Joden zich zouden bekeren om het koninkrijk binnen te gaan (verg. Joh. 1:23)...


Psalm 42 vers 6

september 23, 2023 11:38 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Psalm 42 vers 6

“… Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.” Alle hoop lijkt vervlogen. Ver weg van de tempel, in het uiterste noorden van het land, bij de bronnen van de Jordaan, waar de rivier zijn bron heeft, klaagt de verbannene over zijn nood. Zal hij ooit nog voor God verschijnen? Niet alleen worstelt hij met deze vraag, maar hij gaat gebukt onder schuldgevoelens en zegt tegen God: “Waarom vergeet U mij?” (vs....