9 jaar geleden

Amos 5 vers 16,21,23 – Onderzeeër-christen?

“Daarom, zo zegt de HEERE, de God van de legermachten, de Heere: … Ik haat, Ik versmaad uw feesten … Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren!” (Amos 5:16,21,23).

God spreekt Zijn volk hier aan met een onthutsend, maar ontroerend woord! God kan niet tevreden zijn wanneer mensen feestvieren, dat op het eerste gezicht tot Zijn eer is, terwijl hun hart ver is van Hem. Enkele ontmoetingen die ik had, tonen hoe waar deze stand van zaken is.

In een gesprek met een jonge man vroeg ik hem: “Ben jij christen?” – “Ja, maar geen onderzeese christen”. – “Wat bedoel je?” – “Wel, mensen ‘onder water’ die zich voordoen als christen enkel en alleen op bepaalde tijden zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. Ik wil mijn christelijk geloof elke dag praktiseren”. Hoe waar is dit! Er is een hele vloot van zulke onderzeeër-christenen!

Toen ik een vrouw dezelfde vraag stelde, antwoordde zij: “Ja, maar alleen op papier”. Ze was tenminste eerlijk. Een doopcertificaat is geen toegangsticket naar de hemel en kan niemand buiten de hel houden. Oprecht geloof in de Heer Jezus Christus alleen brengt redding. Degene die weet dat zijn zonden vergeven zijn door Christus en Hem daarvoor dankbaar is en Hem daarom liefheeft is een waar christen.

Voor Kerstmis bied ik mensen op het station flyers aan die de echte “kerstboodschap” verkondigen, maar weinigen tonen interesse. Een oplettend man merkte op: “Ze vieren Zijn geboorte, maar niemand is geïnteresseerd in Hem”. Hoe toepasselijk! Hoe inconsequent is het om een kribbe in de winkel-etalage of een kerstboom in huis te plaatsen, wanneer iemands hart is gericht op iets anders dan Christus! Gods dringende oproep door de profeet Amos is: “Zoek Mij en leef!” (Amos 5:4).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW