6 jaar geleden

Alles toeval?

“Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht. … Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er” (Ps. 33:6,9).

De evolutietheorie wordt tegenwoordig vaak zonder tegenspraak aanvaard. Zeker ook daarom, omdat hun ontelbare moeilijkheden nauwelijks worden genoemd. Een fundamenteel probleem van de evolutietheorie wordt onthuld als je de volgende vraag stelt: Hoe kunnen complexe vormen (zoals een menselijke cel) ontstaan uit levenloze materie? Dit is in tegenspraak met een erkende regel die stelt, dat de natuur, aan zichzelf overgelaten, streeft naar desorganisatie. En in de natuur is zo’n ontstaan van het leven nooit waargenomen.

De voorstanders van de evolutietheorie, in het nauw gedreven, antwoorden daarop meestal, dat in miljoenen jaren alles mogelijk is. Het probleem is daarmee echter niet opgelost. Stel dat we bepaalde stukjes metaal in een vat stoppen en het een jaar lang schudden. Wat is de kans dat er een horloge uitkomt? En als miljoenen jaren zou worden geschud, zouden we dan een grotere kans hebben?

Houd er rekening mee dat een cel veel gecompliceerder is dan een polshorloge. De genetische informatie die in elke afzonderlijke menselijke cel steekt, komt grofweg overeen met een bibliotheek van 4.000 boeken. Moet zoiets op toeval berusten? Dat is ondenkbaar – ongeacht hoeveel tijd we geven aan toevalligheden.

De Bijbel toont de oorsprong van de schepping: de Schepper. Hij sprak en het was daar. Velen ‘kronkelen’ om dit niet te erkennen. Waarom? Komt het door de angst om verantwoordelijk te zijn tegenover de Schepper voor hun daden?

Online in het Duits sinds 27.12.2007.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW