2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (84)

“Jezus nu, vol van [de] Heilige Geest, … werd door de Geest geleid …” (Luk. 4:1).

Een Mens vol van de Heilige Geest

 

Lukas bericht ons, dat de Mens vol was van de Heilige Geest naar het hart van God. Dit is de eerste keer dat het Woord van God zoiets zegt over een mens. Er zijn enkele personen die met de Geest werden vervuld voor speciale taken. Maar de uitdrukking “vol van de Heilige Geest” gaat verder dan dat: het spreekt van een permanente toestand.

Jezus werd niet af en toe vervuld met de Heilige Geest, maar Zijn hele leven werd voortdurend gekenmerkt door de werking en leiding van de Geest. Bij Hem was er geen af en toe schakelen tussen een geestelijk en een “normaal” leven – zoals bij ons helaas soms het geval is. Al Zijn gevoelens, gedachten, woorden en daden werden beheerst door de Geest van God.

Van Stéfanus wordt ook uitdrukkelijk gezegd, dat hij een man was vol van geloof en van de Heilige Geest (verg. Hand. 6:5). Toen hij voor het Joodse heiligdom stond, sprak de Heilige Geest door hem (verg. Mark. 13:11) en gaf hem de kracht om een getrouwe getuige voor zijn Heer te zijn (verg. Hand. 1:8). Vol van de Heilige Geest keek hij strak omhoog naar de hemel en zag de heerlijkheid van God en Jezus, staande aan de rechterhand van God (verg. Hand. 7:55).

De Geest van God opende Stéfanus de ogen voor de heerlijkheid en grootheid van de Zoon van God (verg. Joh. 16:14). Wat is het resultaat? Terwijl hij de heerlijkheid van de Heer aanschouwt, zorgt de Heilige Geest ervoor dat het leven van Jezus zichtbaar wordt in zijn sterfelijk lichaam op het uur van zijn dood (verg. 2 Kor. 3:18; 4:10).

Wanneer was de laatste keer, dat de Heilige Geest de Zoon van God zo groot voor u maakte, dat u over Hem sprak vanuit de volheid van uw hart? Is dit een vrome theorie of een geloofswerkelijkheid voor u? Schakelt u vaak over van een geestelijk naar een “normaal” leven of hebt u de beslissing van uw hart genomen om de Heilige Geest blijvend in u te laten werken?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 27.03.2018

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW