2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (79)

Het gebed en het werk van de Geest

 

“Het gebeurde nu, toen … Jezus … en bad, dat … de Heilige Geest … op Hem neerdaalde” (Luk 3:21,22).

 

Waar ernstig gebeden wordt, bevestigt de hemel het – en dikwijls is het in verband met het werk van de Heilige Geest. De man van het gebed was ook de man die dagelijks van de leiding en de kracht van de Geest van God afhankelijk was.

Het verband tussen gebed en het werk van de Geest is opvallend in het Nieuwe Testament: 120 mannen en vrouwen volhardden in eendrachtig gebed toen de Heilige Geest met Pinksteren kwam en hun de bekwaamheid gaf om in verschillende talen te getuigen van de grote daden van God (Hand. 1:14; 2:11). Onder de dreiging van de Joden baden de discipelen, dat God hun vrijmoedigheid zou geven om Zijn Woord tot het volk te spreken (Hand. 4:29). Als gevolg daarvan werden allen vervuld met de Heilige Geest en getuigden met kracht van de opstanding van Jezus. Paulus was aan het bidden toen Ananias bij hem kwam om hem de handen op te leggen, opdat hij vervuld zou worden met de Heilige Geest (Hand. 9:11,17). Petrus was ook in gebed, voordat de Heilige Geest tot hem sprak en hem vertelde waarheen hij moest gaan (Hand. 11:5,12).

Wij bidden vandaag niet om de komst van de Heilige Geest, want dat is al zo’n 2000 jaar geleden gebeurd. Maar in plaats daarvan kunnen wij bidden, dat wij meer vervuld worden met de Geest en dat de Geest meer in ons en in de plaatselijke gemeente werkt. Paulus bad dat de Efeziërs door de Geest gesterkt zouden worden met kracht in de inwendige mens (Ef. 3:16). Voor de Romeinen wenste hij, dat God hun zou toestaan overvloedig te hopen door de kracht van de Geest (Rom. 15:13).

In het algemeen geldt: als wij bidden met een oprecht hart, zaaien wij voor de Geest (Gal. 6:8) en maken wij ruimte voor Hem om in ons te werken; want in de tegenwoordigheid van God heeft het vlees geen plaats.

Het feit dat het Woord ons zoveel voorbeelden geeft waar het werk van de Heilige Geest direct verband houdt met het gebed, zou ons nog meer moeten motiveren om meer tijd in gebed door te brengen.

Hebt u ooit ervaren, dat God na een tijd van intensief gebed bijzondere kracht geeft voor de bediening en dat de Heilige Geest moed en kracht geeft, wanneer u de Heer Jezus voor de mensen belijdt? Geeft u de Geest van God tijd en ruimte om uw gedachten opnieuw af te stemmen wanneer u in gebed gaat?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 17.03.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW