2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (77)

Een hemelse aanbevelingsbrief

 

“Want Hem heeft de Vader, God, verzegeld” (Joh. 6:27).

Sinds de komst van de Heilige Geest op aarde met Pinksteren is iedereen die het evangelie gelooft, verlost door het kostbare bloed van Christus en verzegeld met de Heilige Geest (Ef. 1:13). God – in beeld gesproken – zet Zijn stempel op deze persoon en zegt: Deze persoon is van Mij, voor tijd en eeuwigheid.

Stel je een boer voor die schapen gaat kopen. Nadat hij er de prijs voor heeft betaald, markeert hij ze met de initialen van zijn naam, zodat zichtbaar is, dat ze zijn eigendom zijn en hij ze kan herkennen als er ooit een zoekraakt. De betaalde koopprijs maakt ze tot zijn eigendom en de markering kenmerkt ze als zijn eigendom. Het bloed van Christus is de prijs waarmee God ons heeft gekocht, en de Heilige Geest is het Goddelijke zegel, dat ons kenmerkt als eigendom van God.

Bij de Zoon van God was het anders: Hij werd in het openbaar verzegeld met de Geest vanwege Zijn persoonlijke volmaaktheid (Joh. 6:27)! Dertig jaar lang had Hij onberispelijk geleefd voor de ogen van God. Nu krijgt Hij een Goddelijke aanbeveling uit de hemel voor Zijn volmaakt aan God toegewijde leven. De Vader heeft, om zo te zeggen, in het openbaar Zijn zegel op Hem gedrukt, om duidelijk te maken, dat deze Mens heel anders is dan allen die zich door Johannes lieten dopen.

God kan het werk van de Geest in uw leven gebruiken om u aan te bevelen bij de mensen met wie u omgaat. Paulus schreef: “Want niet wie zichzelf aanbeveelt, maar die de Heer aanbeveelt, die is beproefd [bevonden]” (2 Kor. 10:18). Wij bewijzen dat wij dienaren van God zijn, als wij de Heilige Geest toestaan vrijelijk in ons te werken (2 Kor. 6:3-6)!

Verheugt u zich daarin en rust in de wetenschap, dat u het eigendom van God bent voor tijd en eeuwigheid? Stel uzelf eens eerlijk de volgende vraag en denk erover na: Is het zichtbaar in mijn leven, dat ik heel anders leef dan een ongelovige, die de Heilige Geest niet heeft?

 

Jan Philip  Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 13.03.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW