1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (76)

De stoomboot en de zeilboot

 

“En Johannes getuigde en zei: Ik heb de Geest zien neerdalen als een duif uit [de] hemel, en Hij bleef op Hem … En ik heb gezien en getuigd dat Deze de Zoon van God is” (Joh. 1:32,34).

Het was een heel bijzonder moment in de geschiedenis van de mens. Jezus van Nazareth, de Zoon van de levende God, stond, omringd door zondaars, in de Jordaan, om Zich door Johannes te laten dopen. Hij bidt. Plotseling opende zich de hemel. God, de Heilige Geest, komt op Hem neer in de gestalte van een duif – en blijft op Hem (Joh. 1:33,34).

Dat was nog nooit eerder gebeurd! In het Oude Testament kwam de Geest van God van tijd tot tijd op afzonderlijke personen om hen toe te rusten voor een bijzondere dienst. Maar nadat de taak was volbracht, vertrok Hij weer. Zelfs de man naar Gods hart bad: “… en neem Uw heilige Geest niet van mij weg” (Ps. 51:13b). De Zoon van God was daarentegen de eerste Mens, op Wie de Geest van God bleef, zonder Hem ooit te verlaten.

Met het oog op de komst van de Heilige Geest met Pinksteren, zei de Heer Jezus tegen Zijn discipelen: “… omdat Hij bij u blijft en in u zal zijn” (Joh. 14:17). De Geest komt vandaag niet meer op de gelovigen, maar Hij woont in hen. Dit maakt een groot verschil, zoals de volgende illustratie laat zien: Stel u een oude zeilboot en een moderne stoomboot voor. De zeilboot heeft wat kracht van buitenaf nodig om vooruit te komen. De boot wint pas snelheid, als de wind waait. Iets dergelijks was het geval met de gelovigen vóór Pinksteren, over wie de Geest van tijd tot tijd kwam. De stoomboot daarentegen wordt door een “innerlijke” kracht aangedreven. Omdat de turbine zich aan boord van de boot bevindt, is de stoomboot volledig onafhankelijk van externe omstandigheden. Dit komt overeen met de gelovigen ná Pinksteren, in wie de Heilige Geest permanent woont en ononderbroken aan het werk is.

Wacht u alleen tot de omstandigheden gunstig zijn om vooruit te komen? Vergeet niet dat de Heilige Geest die in u woont u de kracht wil geven om ondanks moeilijke omstandigheden door te gaan en stappen in geloof te zetten! Moge de Geest meer door u of of meer in u werken!

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 11.03.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW