1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (75)

Een geweldige waarheid

 

“Want het behaagde de hele volheid in Hem te wonen” (Kol. 1:19).

Johannes de Doper, de voorloper van de Messias, was van de moederschoot af vervuld met de Heilige Geest (Luk. 1:15). De Zoon van God werd daarentegen verwekt door de Geest. Hij hoefde niet vervuld te worden met de Geest, aangezien Hij te allen tijde vol was van de Heilige Geest (verg. Luk. 4:1)! Toen Hij in de kribbe in Bethlehem lag, was Zijn lichaam al de tempel waarin de volheid van de Godheid lichamelijk woonde (Kol. 1:19). Net zoals het spijsoffer werd vermengd met olie, zo werd ook het leven van Jezus volledig gevormd door de werking van de Heilige Geest.

De Zoon van God leefde van kinds af aan onder de leiding van de Geest van God – niet pas vanaf het moment, dat de Geest bij Zijn doop voor allen zichtbaar op Hem kwam. De beslissingen die Hij als twaalfjarige jongen trof, en ook de woorden die Hij toen sprak, kwamen allemaal tot stand door de werking van de Heilige Geest in Hem.

Vandaag ontvangt ieder de Geest van God, die God op Zijn Woord neemt en de boodschap van het evangelie gelooft (Ef. 1:13). Als je dat hebt gedaan, dan is je lichaam nu een tempel, waarin een Goddelijk Persoon dag en nacht woont (1 Kor. 6:19). De Heilige Geest heeft te allen tijde een concrete wil en wil je onder alle omstandigheden leiden. Dit is een geweldige waarheid, die men in het dagelijks leven snel vergeet.

Je lichaam is niet langer van jou, maar van Hem, die het met Zijn bloed heeft gekocht (1 Kor. 6:20). Daarom vraagt ​​God jou om een ​​heilig leven te leiden en je lichaam heilig te houden. De Heilige Geest, die in jou woont, heeft een heilige woning nodig om vrij in en door jou te kunnen werken.

In welke toestand zou jij je “huis” brengen, als plotseling een wereldberoemde persoonlijkheid zou aankondigen, dat hij u vandaag zou komen bezoeken? Hoeveel keer per dag of week denk jij aan je lichaam als de tempel van de Heilige Geest? Realiseer je je, dat deze Goddelijke Persoon elke dag een wil voor je heeft en je wil leiden bij alles, wat je denkt, zegt en doet?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 09.03.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW