2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (74)

Afhankelijk van de Heilige Geest

 

De kracht van de Allerhoogste

“De Heilige Geest zal over u komen en [de] kracht van [de] Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal dat Heilige dat geboren zal worden, Gods Zoon worden genoemd” (Luk. 1:35).

Nu we wat dieper zijn ingegaan op het gebedsleven van de Heer Jezus, willen we nu aanschouwen welke plaats de Heilige Geest in Zijn leven innam en wat wij daaruit kunnen leren voor ons leven.

4000 jaar nadat God de grote Verlosser aan de mens had aangekondigd, vervulde Hij zijn belofte: het zaad van de vrouw dat de kop van de slang zou vermorzelen, kwam in deze wereld. Jesaja kondigde de geboorte van de Messias als volgt aan: “Zie, de maagd zal zwanger worden, Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuël [1] geven” (Jes. 7:14).

Hoe kan het zijn, dat een maagd zwanger wordt? Maria stelde deze vraag zichzelf ook. Zij was het uitverkoren vat, dat de Zoon van God ter wereld zou brengen, en zij voelde haar totale onvermogen en onwaardigheid voor deze geweldige opdracht. Maar God is de God die wonderen doet – zo ook hier. Het was de kracht van de Allerhoogste die handelde om te vervullen, wat Hij door de eeuwen heen door middel van Zijn profeten aangekondigd had, “want geen enkel ding [2] zal vanwege God onmogelijk zijn” (Luk. 1:37)!

In soevereine genade had de Almachtige Maria uitverkoren om door haar verheerlijkt te worden. In zekere zin geldt dit voor elke gelovige in de genadetijd. Maria zou de Zoon van God baren. Wij moeten Hem aan de wereld presenteren (Fil. 2:15). Dat is waar Paulus zich in zijn bediening mee bezighield, want hij schrijft: “Mijn kinderen, van wie ik opnieuw in barensweeën ben, totdat Christus gestalte in u krijgt” (Gal. 4:19). Christus, als de vrucht van de Geest, zou zichtbaar moeten zijn in de gelovigen!

Opdat we deze geweldige opdracht kunnen volbrengen, heeft God u het eeuwige leven en de Heilige Geest gegeven. De Geest van God is de kracht, die het leven van Jezus ook in uw sterfelijke lichaam zichtbaar maakt (vgl. 2 Kor 4:10).

Is het uw oprechte wens en gebed, dat de Zoon van God steeds meer gestalte in u krijgt en voor anderen zichtbaar wordt? Vertrouwt u erop, dat de Heilige Geest u vandaag – op deze dag – de kracht zal geven “Christus te leven” (verg. Fil. 1:21)? Kunt u met Paulus zeggen: “Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20)?

 

NOTEN:
1. Immanuël betekent: ‘God met ons’.

2. Of ‘woord’, zoals in vers 38.

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de
Online in het Duits sinds 07.03.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW