1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (69)

Totale toewijding

 

“En Jezus riep met luider stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest” (Luk. 23:46).

 

Het heilige lichaam van Jezus werd zwaar gehavend door de geseling en kruisiging. Toen hadden de wateren van Gods oordeel Zijn ziel bereikt, die het lijden ‘moe’ was (Ps. 69:2; 88:4). Nu moest Zijn menselijke geest, die hij van God had ontvangen, van Zijn lichaam gescheiden worden.

Een laatste maal roept Hij met luider stem: “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest”. Geen normaal mens zou hardop onder deze ondraaglijke pijn aan het kruis hebben kunnen roepen. Maar hoewel Hij deze bovennatuurlijke kracht bezat, gebruikte Hij die niet om Zichzelf te redden. In plaats daarvan geeft Hij vol vertrouwen Zijn geest over in de handen van Hem, die Hem in deze wereld gezonden had. Hij had dit gebod van Zijn Vader ontvangen – en Hij gehoorzaamde Hem tot in de dood!

De Heer Jezus leefde in afhankelijkheid en stierf in afhankelijkheid van God. Hoe wonderbaar heeft de Vader op dit volledige “loslaten” van Zijn Zoon geantwoord. Na drie dagen gebruikte Hij Zijn wonderbaarlijke heerlijkheid om Hem op te wekken uit de dood, die Hem hier op aarde zo oneindig verheerlijkt had. Daarna gaf Hij Hem alle macht over hemel en aarde (Matth. 28:18) en ontving Hem in de heerlijkheid. Daar zit Hij nu aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge – verheven “boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt” (Ef. 1:21) – gekroond met heerlijkheid en eer (Hebr. 1:4; 2:9).

De Zoon van God heeft niets in Zijn leven teruggehouden. Hij gaf Zich zonder terughouding aan God over en gaf uiteindelijk zelfs Zijn geest over in de handen van de Vader (Hij is hierin uniek).

Abraham onthield zijn geliefde zoon aan God niet en werd er rijkelijk voor gezegend. Paulus zou kunnen zeggen: “Maar ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mijzelf” (Hand. 20:24). Met deze houding had Hij later meer vreugde in de gevangenis dan de meeste christenen die tegenwoordig in vrijheid leven. Loslaten is met grote zegeningen verbonden!

Zijn er bij u nog dingen waaraan u zich vastklampt en aan God onthoudt, of heeft Hij echt honderd procent controle over uw leven?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 21.02.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW