2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (62)

God kan!

 

“… Hem die Hem uit [de] dood kon verlossen …” (Hebr. 5:7).

De Heer Jezus bad tot Hem, Die grote dingen doen kan! In het Oude Testament had God al aangekondigd, dat Hij Christus uit de doden zou opwekken. Nu eiste de Dienstknecht van God deze belofte op Zijn knieën. Hij vertrouwde erop, dat God ook kon doen wat Hij beloofd had!

De overste Leidsman van het geloof zegt met vrijmoedigheid en zekerheid: “Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend …” (Ps. 16:10,11). Een wonderbaar voorbeeld van wat levend geloof kenmerkt: een vaste zekerheid van wat men hoopt en overtuiging van wat men niet ziet (Hebr. 11:1)!

Abraham geloofde de God Die de doden levend maakt en wat niet bestaat roept, alsof zij zijn. Wat was de grondslag van zijn geloof? Hij vertrouwde met heel zijn hart op het Woord van God. Tegen alle menselijke hoop in vertrouwde hij God en eerde Hem daardoor. Waarom? Omdat hij er absoluut zeker van was, dat God doen kon, wat Hij beloofd heeft (verg. Rom. 4:17,20).

We zien hetzelfde principe bij David. Wanneer hij een belofte van God ontvangt, baseert hij zich daarop in geloof en doet in gebed een beroep daarop (verg. 2 Sam. 7:25-29).

Doen wij dat ook? Herinneren we God in gebed aan wat Hij heeft beloofd, en vragen we er dan ook om? Dit klinkt misschien een beetje respectloos voor de een of ander, maar God is juist blij met dit geloof! Want omdat we op onze knieën aanspraak maken op de beloften van God, laten we zien, dat we God echt op Zijn Woord vertrouwen.

Heeft God misschien enige tijd geleden tot u gesproken en heeft u intussen de hoop opgegeven, dat Zijn belofte nog in vervulling zou gaan? Ook Abraham (Gen. 16) en Jozef (Ps. 105:18,19) maakten deze wachttijd mee. Geef niet op! Klem u vast aan Gods Woord, ook al ziet het er vanuit menselijk oogpunt niet goed uit. “Denk aan het woord gesproken tot uw dienaar, waarop U mij deed hopen” (Ps. 119:49). Geloof zegt: “Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U“ (Job 42:2). Gelooft u dat God ook vandaag de dag meer kan doen, dan wij denken of bidden (Ef. 3:20)?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 27.12.2017.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW