2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (60)

Afhankelijkheid met het oog op het “wat” en het “zoals”

 

“… maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt! … echter niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt” (Mark. 14:36; Matth. 26:39).

 

Het is heel interessant om te zien, waar de Heer precies om bad en met welke innerlijke houding Hij dat deed. De ene keer zegt Hij: “wat U wilt”, en een andere keer: “zoals U wilt”. Hij onderwierp zich niet alleen aan de wil van God met betrekking tot het “wat”, maar ook met betrekking tot het “zoals”. Hij was bijvoorbeeld niet alleen bereid om te sterven, maar ook om op een wrede manier gekruisigd te worden.

De wereld zegt: het doel heiligt de middelen. Maar het Woord van God zegt: “Als iemand ook kampvechter is, wordt hij niet gekroond als hij niet wettig heeft gestreden” (2 Tim. 2:5). We moeten afhankelijk zijn van God voor zowel het “wat” als het “zoals”. Dit betekent, dat we niet alleen vragen wát Hij van ons wil, maar we vragen ook dat Hij ons laat zien hóe we het moeten doen.

We kunnen het “zoals” ook toepassen op de motivatie en gezindheid waarmee we iets doen. Als liefde voor Christus niet de motivatie is voor mijn handelen, dan heeft zelfs het grootste offer geen waarde in de ogen van God (1 Kor. 13:3)! Hoeveel beloning gaat er met het oog op de rechterstoel van Christus verloren, omdat we iets met de verkeerde motivatie doen! In wezen is het heel goed om aalmoezen te geven, te bidden en ook te vasten – maar de Heer dringt er bij Zijn discipelen op aan hoe belangrijk het is, om deze dingen met de juiste gezindheid en motivatie te doen (Matth. 6:1–18).

Misschien heeft de Heer u een bepaalde taak gegeven en weet u in principe wat u moet doen. Vraagt u de Heer soms ook wel eens om u opnieuw te laten zien ‘hoe’ – dat wil zeggen op welke manier, met welke hulpmiddelen en op welk moment in de tijd – u deze taak vervullen moet? Wanneer was de laatste keer, dat u zich oprecht afvroeg wat uw motivatie was om te dienen?

 

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 22.12.2017.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW