4 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (57)

God vertrouwen in moeilijke tijden

 

“En Hij zei: Abba, Vader, alles is U mogelijk …” (Mark. 14:36).

 

“… want alles is mogelijk bij God” (Mark. 10:27). Met deze overtuiging vertelde de Heer Zijn discipelen, dat de genade van God ook een rijke redden kan – wat vanuit menselijk oogpunt volstrekt onmogelijk is. In Gethsémané bidt Hij: “Abba, Vader, alles is U mogelijk.” Zijn vertrouwen in de liefde van de Vader en in Zijn almacht bleef ononderbroken tot het einde van Zijn leven.

Hij weet, dat de Vader Hem met slechts één verzoek onmiddellijk zou voorzien van twaalf legioenen engelen (Matth. 26:53). In één oogwenk zouden Zijn vijanden zijn vernietigd. Maar in plaats daarvan onderwerpt Hij zich aan de wil van de Vader, die Hem een ​​engel zendt om Hem in de gebedsstrijd te versterken. “Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun”, had Jesaja geschreven (Jes. 42:1) – en dat was precies wat er gebeurde in de hof van Gethsémané.

Misschien bent u op dit moment neerslachtig, moedeloos en loopt u het gevaar het op te geven. Geef niet op! De Zoon van God zei niet alleen: “want alles is mogelijk bij God” (Mark. 10:27), maar ook: “… alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft” (Mark. 9:23)! God steunt degenen, die op Hem vertrouwen (verg. 1 Kron. 5:20)!

Geloof is de onzichtbare hand, die de Almachtige aanraakt en Zijn arm in beweging brengt. Door het geloof werden de muilen van de leeuwen gesloten en werd de kracht van het vuur gedoofd. Buitenlandse legers werden teruggedrongen, de doden werden opgewekt en de muren van Jericho stortten in. Door op God te vertrouwen, hebben mannen en vrouwen van God door de eeuwen heen herhaaldelijk uit de zwakheid kracht verkregen en zijn ze sterk geworden in de strijd (verg. Hebr. 11:30–35). Daarom geldt ook voor u vandaag: “Wees niet bang, geloof alleen!” (Mark. 5:36).

Bent u zich ervan bewust, dat geloof dat bewaard wordt in de beproeving, God eert en voor Hem veel waardevoller is dan al het goud in deze wereld (verg. 1. Petr. 1:6,7)? “Zie, wij prijzen hen gelukkig die volhard hebben” (Jak. 5:11)!

 

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 12.12.2017.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW