4 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (43)

Van de Meester leren

 

“Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Matth. 11:29–30).

Toen de Heer Jezus zijn discipelen vroeg om van Hem te leren, stelde Hij Zijn gezindheid aan hen voor. Ook met betrekking tot het gebed wil Hij, dat wij van Hem leren om met de juiste gezindheid en motivatie te bidden.

Samenvattend kunnen we uit de gebeden van Jezus in Lukas 10, Johannes 11 en Johannes 12 en andere plaatsen het volgende leren:

  • Hij begon Zijn gebed door de Vader te prijzen en te danken (Matth. 11:25; Joh. 11:41);
  • Hij had de grootheid en kracht van God voor ogen toen Hij bad (Luk. 10:21);
  • Hij bad met toewijding en zachtmoedigheid met het oog op de wil van God (Luk. 10:21);
  • Hij bad met vast vertrouwen dat de Vader Zijn gebed zou verhoren (Joh. 11:41);
  • Hij bad daarvoor dat de Vader Zijn dienst zou bevestigen, en met de motivatie dat de Vader de eer voor de verhoring van het gebed toekwam (Joh. 11:42);
  • Hij sprak openlijk tot Zijn Vader over Zijn gevoelens en wat Hem ontroerde (Joh. 12:27);
  • Hij maakt de verheerlijking van de Vader tot Zijn grootste gebedsverlangen (Joh. 12:28).

Welke van deze zeven punten kenmerken uw gebedsleven?

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 03.10.2017.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW