6 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (20)

Met volharding bidden

“… en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luk. 6:12).
“Sta op, weeklaag in de nacht, vanaf de eerste nachtwake! Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere!” (Klaagl. 2:19).

Vaak kost het tijd om de ziel in rust voor de Heer uit te storten en Hem alles te vertellen wat ons beweegt. We hebben gezien, dat de Heer Jezus soms meerdere uren tijd nam om dat te doen. Het Woord van God geeft ons ook een hele reeks voorbeelden van mannen en vrouwen van God, die met volharding hebben gebeden.

Van Hanna wordt gezegd dat ze lang tot de Heer bad (1 Sam. 1:12) – en hoe wonderbaarlijk antwoordde Hij daarop! We lezen van haar zoon Samuël dat hij de hele nacht door tot de HEERE riep (1 Sam. 15:11). God worstelde de hele nacht met Jakob, en de aartsvader wendde zich niet van Hem af totdat hij bij zonsopgang de zegen ontving (Gen. 32:24-26). De profetes Anna was ook een gebedsvrouw die dag en nacht met vasten en smeken diende (Luk.2:37). Elia, de man van God, bleef zolang volharden in gebed, tot zijn dienaar, die zeven keer op zoek was naar een antwoord, hem tenslotte vertelde dat hij een wolk aan de horizon zag (1 Kon. 18:42-44). “Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel” (Jak. 5:16)!

Het is goed, nadat je alle lasten op de Heer in gebed hebt geworpen, om wat langer bij Hem te blijven, om te zien wat Hij in ons hart legt, of in stilte tot ons wil spreken. Als we ons zo voor God ophouden, is het ook een tijd waarin de Heilige Geest ons hart kan verkennen. Mozes verbleef vaak in de tent van ontmoeting. Daar sprak hij met God en God met hem (Num. 7:89). Abraham bleef voor de Heer staan nadat de twee engelen zich hadden omgekeerd (Gen. 18:22). In de aanwezigheid van God krijgt hij vrijmoedigheid en begint hij in gebed voor zielen te strijden.

Wanneer was de laatste keer dat we in rust onze ziel uitstortten voor de Heer? Weten we wat het betekent om een moment bij Hem te blijven om iets van Hem te ontvangen?

Online in het Duits sinds 03.03.2017.

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW