6 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (18)

Intensief gebed voor belangrijke beslissingen

“Het gebeurde nu in die dagen dat Hij naar buiten ging naar de berg om te bidden; en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luk. 6:12).

Ieder van ons komt in het leven op punten, waar hij belangrijke beslissingen moet nemen. Zo was het ook met de Zoon van God. Op een dag stond Hij voor de beslissing om uit de menigte discipelen twaalf mannen te kiezen, die langer dan drie jaar bij Hem zouden zijn om van Hem te leren, en die Hij tot de dienst zou uitzenden (Mark. 3:13-15).

De afhankelijke Mens kiest niet, zoals de mensen zouden kiezen. Wie van ons zou een Judas Iskariot hebben gekozen (wat voor de Heer het kruis inhield) en maakte hem zelfs tot penningmeester? “Heb Ik niet u, de twaalf uitverkoren? En één van u is een duivel” (Joh. 6:70). Maar dat niet alleen: één van deze twaalf discipelen zou zijn Heer drie keer verloochenen, en tenslotte, op het beslissende uur van Zijn leven, zouden allen Hem verlaten en aanstoot aan Hem nemen (Matth. 26:31, Joh. 16:32).

Wat doet de Heer Jezus voordat Hij deze verreikende beslissing neemt en Zijn discipelen uitkiest? Hij brengt de hele nacht door in gebed (Luk. 6:12,13). Gedurende meerdere uren zoekt Hij het aangezicht van God en spreekt Hij met Hem. Hij had overdag veel te doen, maar voor het gebed vond Hij altijd tijd. Wat een voorbeeld van ware afhankelijkheid!

Zijn lange volharding in gebed is het resultaat van Zijn diepe oefening van het hart en niet van een speciale discipline. Hij kijkt niet op Zijn horloge of dwingt Zichzelf niet om iets te doen, wat Hem eigenlijk zwaar valt. Hoe snel gaat het ons zo, dat wij onszelf tot een langdurig gebed dwingen moeten, omdat wij de tijd tot ons doel maken en niet uitsluitend gericht zijn op de oefeningen van of gemeenschap met God.

Als onze Heer al zoveel tijd heeft doorgebracht in gebed voordat Hij belangrijke beslissingen neemt, hoeveel te meer hebben wij dat dan nodig! Wanneer hebben we de laatste keer meer dan dertig of zestig minuten alleen gebeden, laat staan een hele nacht in gebed doorgebracht? Natuurlijk is het minder waarschijnlijk, dat als onze dagelijkse gebedstijd momenteel gemiddeld twintig minuten bedraagt, dat we van vandaag op morgen beginnen met een paar uur per dag te bidden, of zelfs een hele nacht op onze knieën zullen zijn. Maar gebed is als een spier die door dagelijkse oefeningen krachtiger wordt …

Hebben we het oprechte verlangen om meer te worden als onze Heer en Meester met het oog op Zijn gebedsleven en in Zijn voetsporen te treden? Hoeveel tijd nemen wij voor gebed als wij voor vérstrekkende beslissingen staan?

Online in het Duits sinds 25.02.2017.

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW