2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (105)

De wil van God onderzoeken/beproeven

 

“Er staat geschreven: ‘Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat door [de] mond van God uitgaat’“ (Matth. 4:4).

In tegenstelling tot Adam en Eva werd de Mens uit de hemel gekenmerkt door het feit dat Hij permanent weigerde de weg van de afhankelijkheid te verlaten, toen Hij daartoe onder de meest ongunstige omstandigheden door Satan werd aangespoord.

Hoewel Hij de macht had om water in wijn te veranderen en om 5000 mensen te voeden met vijf broden en twee vissen, gebruikte Hij Zijn macht niet om in de menselijke behoeften te voorzien. In plaats daarvan wachtte Hij in afhankelijkheid tot de Vader Hem de weg zou wijzen. Zijn antwoord aan de duivel is kenmerkend voor Zijn hele leven: “Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat door [de] mond van God uitgaat.” Dit zijn zeer diepzinnige woorden die het waard zijn om in alle rust over na te denken!

De Zoon van God, als afhankelijk Mens, werd niet gedreven door Zijn natuurlijke behoeften – Zijn buik – maar door de wil en het Woord van God. Hij zegt hier: Ik zal alleen eten wanneer God Mij zegt te eten. Ik lijd liever honger dan dat Ik iets doe wat God Mij niet heeft opgedragen. – Dus Hij maakte Zichzelf volledig afhankelijk van wat de Vader Hem meedeelde.

Enkele dagen later zegt Hij: “Mijn voedsel is, dat Ik de wil doe van Hem die Mij heeft gezonden” (Joh. 4:34). In plaats van Zijn natuurlijke honger te stillen, vindt Hij voldoening in het doen van de wil van God en met Hem in overeenstemming te zijn. Zoals iemand treffend heeft gezegd: <<Zijn gedachten, Zijn woorden, Zijn daden en Zijn welbehagen waren afhankelijk van de wil van Zijn Vader. Hieruit putte Hij zijn energie, hierin rustte Hij.>>

Juist daarin moeten wij ons van de wereld onderscheiden! Paulus schrijft: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Rom. 12:2). Onze geest of ons denken wordt dagelijks vernieuwd en gevormd door het lezen van het Woord van God. De vernieuwde geest brengt onze gedachten in overeenstemming met de gedachten van de Heer, zodat wij de wil van God kunnen beproeven en kennen.

Zou het kunnen zijn dat God ook wil dat u vast en bewust een tijdje van voedsel afziet om voor Hem te zijn in gebed? Heeft U Hem dat ooit gevraagd? Hoe brengt u het volgende vers in uw leven in praktijk: “Hetzij dan dat u eet, hetzij dat u drinkt, hetzij dat u iets [anders] doet, doet het alles tot heerlijkheid van God” (1 Kor. 10:31)?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 09.09.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW