6 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (05)

Wie heeft de teugels in de hand?

“Is de hand van de HEERE te kort?” (Num. 11:23)

Nadat God de wereld door de zondvloed heeft geoordeeld, maakt Hij met Noach en zijn familie een nieuw begin. Maar opnieuw falen de mensen. In plaats van hun Schepper te gehoorzamen en te vertrouwen dat Hij alleen het beste voor hen wil, proberen ze de hemel door hun eigen inspanningen te bereiken bij de torenbouw van Babel. Hun hoogmoed leidt hen zelfs ertoe om zichzelf een naam te maken en onafhankelijk van God de bevolking van de aarde te willen controleren (Gen. 11).

Is dat ook niet typisch iets van onze tijd? Mensen willen controle houden en zich niet aan God overgeven. Hoe ziet dat in ons leven eruit?

In plaats van Zichzelf te verheffen, vernedert de Zoon van God Zichzelf in deze wereld (Fil. 2:8), totdat Hij tenslotte naar de lagere delen van de aarde neerdaalt (Ef. 4:9). Hij is het Die dient in het midden van Zijn discipelen (Luk. 22:27), die Zijn Eigen heerlijkheid niet zoekt, maar de heerlijkheid van Zijn Vader (Joh. 7:18; 8:50). Hij wordt geleid door de Geest van God, Die de leiding in Zijn leven overneemt (Luk. 4:1). Elke dag is voor Hem het Woord van God een lamp voor Zijn voet, en werpt het licht op Zijn pad (Ps. 119:105). Hij vertrouwt op de wijsheid van de Vader, die onmondigen de ogen voor Hem opent, terwijl Hij deze waarheid tegelijkertijd verbergt voor wijzen en verstandigen (Matth. 11:25). In het bewustzijn dat Zijn Vader tijden en gelegenheden in Zijn hand heeft (Hand. 1:7), en ten allen tijde alles controleert, zegt Hij tegen Pilatus: “U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven was gegeven” (Joh. 19:11).

Verhogen of vernederen wij ons in deze wereld? Hebben we in ons leven bewust de teugels uit handen gegeven, opdat God de leiding over kan nemen, of is er iets dat ons ervan weerhoudt? Zijn we bereid om – in vertrouwen op God – los te laten?

Online in het Duits sinds 19.01.2017.

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW