5 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (01)

Inleidende gedachten:

Het geluk van een afhankelijk leven

“Ik ben gekomen opdat zij leven hebben, en het overvloedig hebben” (Joh. 10:10).

“Zonder Mij kunt u helemaal niets doen” (Joh. 15:5), heeft de Heer Jezus ooit aan Zijn discipelen gezegd. Daarmee maakt Hij duidelijk, dat er slechts één manier is waarop we voor God vrucht kunnen dragen: als we in Hem, de ware Wijnstok, blijven. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe kan men dit in het dagelijks leven verwerkelijken? Wat zouden wij antwoorden als iemand vandaag ons deze vragen stellen zou?

Afhankelijkheid betekent op iemand aangewezen zijn. Dit woord heeft voor ons vaak een negatieve bijsmaak, omdat we graag onafhankelijk zijn en in onze vrijheid niet beperkt willen worden. Maar wie eenmaal ervaren heeft hoe concreet men door praktische afhankelijkheid de leiding van God en Zijn werken ervaren kan, komt tot een totaal andere overtuiging: levendige afhankelijkheid is de sleutel tot een onvergetelijk en opwindend leven in gemeenschap met de levende God, Die ook vandaag nog steeds wonderen doet.

Als we willen weten hoe een dergelijk afhankelijk leven eruit ziet, moeten we naar Jezus kijken, de “overste Leidsman en Voleinder van het geloof” (Hebr. 12:2). Hij was altijd in gebed (Ps. 109:4), werd geleid door de Heilige Geest (Luk. 4:1), en leefde van elk Woord dat uit de mond van God kwam (Matth. 4:4). Als we in Hem blijven, zullen wij zó wandelen als Hij gewandeld heeft (1 Joh. 2:6). Dit is het ware leven in overvloed!

Deze reeks artikelen heeft als doel het afhankelijk leven van de Heer Jezus voor onze harten te plaatsen, zodat we in Zijn gezindheid en gedrag meer op Hem zullen lijken – en zo vrucht voor de eeuwigheid verzamelen!

Online in het Duits sinds 11.01.2017.

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW