9 jaar geleden

Aanbidding: les 9 – David (I)

In deze en de volgende les willen we ons bezighouden met een man, die God “de Geliefde  noemt”: David. Waarschijnlijk weten de meeste van ons min of meer zijn verhaal. Ze begint in 1 Samuel 16 met het feit dat de profeet Samuël hem tot koning zalfde. In hoofdstuk 17 komen we erachter hoe hij de reus Goliath versloeg. Dan, vanaf hoofdstuk 18, toont ons het woord van God hoe koning Saul David vervolgd. In het tweede boek van Samuël lezen we hoe David koning wordt en wat hij allemaal tijdens zijn regering doet.

1. Wilt u Psalm 132 eens opslaan en vers 1-5 lezen?

Wat  beloofde David aan de Heer? …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

2. David heeft God iets beloofd. Raadpleeg maar eens wat de Prediker zegt over zo’n belofte! (Pred. 5:3,4). Noteer de exacte formulering:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

3. In 2 Samuel 5:1-3 lezen we dat David koning over heel Israël werd. Wat doet David onmiddellijk nadat hij koning geworden is (vs. 6a)?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

En wat vernemen we in vers 7?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

4. Wat zegt Psalm 87 over deze stad?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

5. Wij slaan Psalm 132 weer op. Wat lezen we daar in de verzen 13 en 14?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

6. Hoe is dit het geval was met ons? Zijn wij verlost uit het land van Egypte? Nee, we zijn uit de macht van …………………… verlost.

Moeten wij of onze ouders, zoals dat het geval was met het volk Israël in Egypte, een paaslam slachten?

Nee, ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Precies zo is het met de stad Jeruzalem als de plaats waar God Zijn naam liet wonen! Wat zegt de Heer Jezus in Mattheüs 18 vers 20?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

We zullen later terugkomen op deze tekst!

7.

Ja, David wil zijn belofte, waarvan we lezen in Psalm 132, waar maken. En bij voorkeur zo snel mogelijk. Was dat met ons toch ook maar zo! De ark wordt onmiddellijk opgehaald uit Baälim-Juda.

Lees voordat u verder gaat 2 Samuël 6 vers 1-16 goed door.

Hoe vervoeren ze de ark (vs. 3)?

……………………………………………………………………………………………………………………

Van wie hadden ze dat geleerd (2 Sam. 6; let bijzonder op vers 1, 7 en 8):

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

8. Met veel enthousiasme, met lofgezang en veel opwinding gaat dit gepaard. Beschrijf in een paar zinnen wat er allemaal gebeurt (2 Sam. 6:1-11):

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Nauurlijk, David heeft een hart voor de Heer! Vol enthousiasme wil hij iets voor Hem te doen. Onder lofgezang en God prijzend wil hij de ark van het verbond naar de plaats  brengen die God gekozen heeft. Maar een hart voor de Heer, lof en enthousiasme zijn niet genoeg voor het omgaan met zo’n moeilijke taak, die hij zich daar gesteld heeft. Wat ontbrak dan nog? David zelf geeft ons het antwoord. We zullen het snel zien!

9. In 1 Kronieken 13-15 wordt hetzelfde verhaal nog eens voorgesteld. Hoewel vanuit een ander perspectief, maar hier wordt ons onmiddellijk duidelijk waar de moeilijkheid lag. Schrijf de exacte formulering van 1 Kronieken 15 vers 13 hier op:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

10. Jazeker, David had kunnen weten hoe het had moeten gebeuren.

Wat zegt Numeri 4 vers 15 over het vervoer van de ark van het verbond?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

(vergelijk daarbij ook de aanwijzingen tot de bouw van de ark in Exodus 25 vers 12-14).

11. David heeft waarschijnlijk ondertussen het Woord van God ook gelezen en doet ook, wat hij heeft gelezen. Wat was er in 2 Samuel 6 anders als we vers 13 vergelijken met vers 1-11? (in eigen woorden)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

• De ark wordt nu ………………………………………. in plaats van op een wagen te worden vervoerd.

• Er wordt bij elke zesde stap een ……………………….. gebracht.

Kunnen wij niet heel veel, betreffende onze aanbidding leren van dit hoofdstuk? Als we God onze Vader als aanbidders willen dienen en naar de plaats willen zoeken waar de Heer Zijn persoonlijke aanwezigheid beloofd heeft, omdat we Hem liefhebben met heel ons hart, dan is het niet genoeg dat we prachtige liederen vol van vreugde zingen. Het is niet genoeg dat alles – zoals op een “nieuwe wagen” – met weinig inspanning en snel gaat. Het geheel moet in overeenstemming met het Woord van God gedaan worden! Het moet bedachtzaam en in rust worden gedaan, zodat wij daarbij tijd vinden God in waarheid offers van lof en geestelijke offers kunnen aanbieden.

Overigens, hoe teleurgesteld moet  David geweest zijn, toen de eerste keer alles verkeerd ging! Hij werd zelfs bang van de ark, hij werd met de angst voor de Heer vervuld!

12. Maar laten we  opnieuw eens kijken wat er gebeurt met degene die de Heer in zijn huis ons ontvangt – bij Obed-Edom. Wat lezen we in 2 Samuël 6 vers 11?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

13. Wat verneemt koning David over het huis van Obed-Edom (2 Sam. 6:12a)?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Hoe mooi zou het zijn als mensen om ons heen van ons zouden kunnen zeggen, dat we door door God rijk gezegend zijn! Dit zou ongetwijfeld een impact hebben op de voortgang van veel van onze medemensen. De ark of de ark van God symboliseert de aanwezigheid van God. Moge het toch zo zijn, dat we als gevolg daarvan, dat we veel de tegenwoordigheid van onze Heer zoeken, de gehele volheid van onze geestelijke zegeningen in Christus meer genieten en zouden alten zien! Wat zou een mooi getuigenis aan de wereld zoudt dat zijn!

Onder de bijlagen op de cursus is als aanvulling op deze les een artikel over 2 Samuel 6 vers 1-23 te vinden.

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW