e

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
5 jaar geleden

Eén druppel liefde …

Eén druppel liefde kan veel doen! Zij leidt vooral tot toewijding aan de Meester. De Franse wiskundige, natuurkundige en filosoof Blaise Pascal (1623-1662) zei ooit: “Eén druppel liefde is meer dan een oceaan verstand”. Ik weet niet of ze zo naast elkaar geplaatst moeten worden. Maar in ieder geval zien we juist aan het einde van het leven van de Heer, hoezeer Hij de liefde en genegenheid van personen waardeerde. En hoe de liefde iemand tot daden in staat stelt...

Lees verder
19 jaar geleden

Een duidelijk motief (1)

Abraham in Egypte, Lot in Sodom en Jacob in Sichem. Hoe eenvoudig kunnen we de valkuilen van deze geliefde heiligen van God, in de omstandigheden waarin zij waren, onderscheiden en het positieve resultaat ervan. Frisse Wateren 1. Abraham in Egypte (Genesis 12:10): Bezorgdheid. 2. Lot in Sodom (Genesis 19:1): Ambitie. 3. Jacob in Sichem (Genesis 33:18): Halfslachtigheid. Hoe eenvoudig kunnen we de valkuilen van deze geliefde heiligen van God, in de omstandigheden waarin zij waren, onderscheiden en het positieve resultaat...

Lees verder
19 jaar geleden

Een duidelijk motief (2)

David op het dak van zijn huis, man van God onder een eik en Elia onder de jeneverboom … wat kunnen we van hen leren? Frisse Wateren 4. David op het dak van zijn huis (2 Samuël 11:2): Gemakzucht 5. Man van God onder een eik (1 Koningen 13:14): Zelfvoldaanheid 6. Elia onder de jeneverboom (1 Koningen 19:4): Moedeloosheid Hoe eenvoudig kunnen we de valkuilen van deze geliefde heiligen van God, in de omstandigheden waarin zij waren, onderscheiden en het...

Lees verder
19 jaar geleden

Een duidelijk motief (3)

Jona in het schip, Petrus bij het vuur en Paulus in Jeruzalem. Wat vinden we bij hen? Frisse Wateren 7. Jona in het schip (Jona 1:5): Eigenzinningheid 8. Petrus bij het vuur (Lukas 22:55): Angst 9. Paulus in Jeruzalem (Handelingen 21:15): Geestelijke ijver Hoe eenvoudig kunnen we de valkuilen van deze geliefde heiligen van God, in de omstandigheden waarin zij waren, onderscheiden en het positieve resultaat ervan. Maar zou het ook niet kunnen zijn dat onze harten aan het droevige...

Lees verder
13 jaar geleden

Een echte bekering

In een tijd, waar veel snel en oppervlakkig behandeld wordt, bestaat het gevaar, dat ook in het geestelijke veel aan de oppervlakte blijft. Daartoe behoort ook de bekering. Naar de mate waarin Gods Woord opgenomen wordt, staat haar echtheid op de proefstand. Hoe een “echte” bekering er uitzien kan, illustreert die van Saulus. Aan de hand van de berichten uit Handelingen 9, 22 en 26 worden hierna enkele wezenlijke elementen van een bekering naar voren gebracht. Lezen: Hand. 9:1-19; Hand....

Lees verder
6 maanden geleden

Een eeuwig rustoord

We leven in een wereld waar de onrust niet groter kon zijn. Politieke onrust, onrust veroorzaakt door oorlogen, onrust veroorzaakt door religieuze dreigingen, onrust in de harten van veel mensen – dit alles bepaalt onze tijd. Maar God zij dank: Hij geeft iedereen die zijn vertrouwen op Hem en Zijn Zoon Jezus Christus stelt nu al vrede van hart en geweten – en een plaats in Zijn eeuwige rustplaats in de toekomst. Micha 2 vers 10: “Sta op en ga...

Lees verder
3 jaar geleden

Een familie in ‘Lockdown’

Hierbij een bemoediging in verschillende talen:   Bemoediging   Encouragement / Dorongan / Ánimo / 一個封鎖下的家庭!   Meer dan een jaar lang zaten Noach en zijn gezin opgesloten in de ark. Slechts één raam, geen terras, geen internet, geen telefoon, geen You-Tube, geen Facebook, geen Netflix. Ze hoorden slechts de regen en het klotsen van de golven. Ze brachten hun tijd door in gebed, hielden van elkaar en zorgden voor de dieren. God zorgde voor hen, omdat Noach een geloofsman was en Zijn...

Lees verder
14 jaar geleden

Een geheime reis (16)

In de boot van boer Fedde De reis kan nu voortgezet worden. Jee-Pee en Babby kunnen inmiddels wel een boek schrijven over de avonturen die ze deze week beleefd hebben. Op school hebben ze ook wel eens gehoord van de avonturen van de ‘watergeuzen’ in de tijd van Willem van Oranje. Er woedde toen een oorlog van 1568-1648, de Tachtigjarige Oorlog genoemd. De beide vrienden hopen natuurlijk dat de oorlog met Duisland niet zo lang zal duren. De spannende verhalen...

Lees verder
19 jaar geleden

Een gevaarlijke tocht

In het dorpje Dalfsen aan de rivier de Vecht waar Rik woont is de winter ingevallen. Alles ziet er nu heel anders vanwege de sneeuw die in ruime mate gevallen is. Een hele week al vroor het hard. Het is daarom hoog tijd de schaatsen van zolder te halen, zo denken velen. Rik is een grote liefhebber van schaatsen. Toch verhinderde hem de kou menigmaal om aan het schaatsfeest deel te nemen; longontsteking en geelzucht hadden hem al eens geveld,...

Lees verder
5 jaar geleden

Een goed geweten …

    “Daarom oefen ik mij ook om altijd een onergerlijk1 geweten te hebben tegenover God  en de mensen” (Hand. 24:16), Een gelovig meisje werd door een niet-gelovige uitgenodigd voor een rockconcert. Ze antwoordde: “Nee, dank je!” Korte tijd later kwam dezelfde jongeman haar uitnodigen om te dansen. Opnieuw weigerde ze. Maar hij bleef doorgaan en vroeg haar een derde keer om hem te vergezellen naar een schoolfeest. Ook de derde keer weigerde ze. Deze derde afwijzing frustreerde de jongeman zo...

Lees verder