j

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
17 jaar geleden

Januari 2008. Gebed van een politieman

Gebed van een politieman   Heer, ik vraag moed; Moed om mijn eigen angsten het hoofd te bieden om te overwinnen. Moed om te gaan waar anderen niet willen gaan. Ik vraag om sterkte; Sterkte van mijn lichaam om anderen te beschermen Sterkte van geest om anderen te leiden. Ik vraag om toewijding; Toewijding om mijn werk goed te doen Toewijding voor mijn gemeenschap om deze veilig te houden. Geef me Heer betrokkenheid; Voor allen die in mij geloven En...

Lees verder
6 jaar geleden

Je ogen sluiten …

Een liedjeszanger spreekt van iets dat veel anders klinkt, als je je ogen sluit … Interessant! “Wenn man die Augen zu macht, klingt der Regen wie Applaus” “Als je je ogen sluit, klinkt de regen als een applaus”, zingt de jonge Duitse zanger en songwriter Enno Bunger. Toen ik deze zin “las”, moest ik aan de mensen denken, die hun ogen sluiten en doen alsof alles na de dood voorbij  is. Dat klinkt als applaus. Maar de realiteit is, dat dan...

Lees verder
19 jaar geleden

Jehovah Getuigen (1)

Een verderfelijke dwaalleer? De “Jehovah-Getuigen” (J.G.) wijzen de drie-eenheid van God af. Zij leren dat Christus slechts een schepsel is en dat Hij niet mag worden aangebeden. Hun geloof kan daarom niet als Christelijk worden gekenmerkt (1 Joh. 2:22-23). Hun “Nieuwe-Wereld-Vertaling” (NWV) van de Bijbel wijkt voor een deel aanzienlijk van de grondtekst af.De volgende weerlegging van enige punten van hun dwaalleer aan de hand van de Schrift is misschien niet voor alle “internetters” interessant. Wanneer je echter op een...

Lees verder
19 jaar geleden

Jehovah Getuigen (2)

Een verderfelijke dwaalleer? De “Jehovah-Getuigen” (J.G.) wijzen de drie-eenheid van God af. Zij leren dat Christus slechts een schepsel is en dat Hij niet mag worden aangebeden. Hun geloof kan daarom niet als Christelijk worden gekenmerkt (1 Joh. 2:22-23). Hun “Nieuwe-Wereld-Vertaling” (NWV) van de Bijbel wijkt voor een deel aanzienlijk van de grondtekst af.De volgende weerlegging van enige punten van hun dwaalleer aan de hand van de Schrift is misschien niet voor alle “internetters” interessant. Wanneer je echter op een...

Lees verder
18 jaar geleden

Jeremí­a 10:23

Is dit ook de taal van onze harten, van uw hart? Laten deze woorden niet onze hele afhankelijkheid van boven zien? O, dat wij dit toch steeds waar mogen maken in ons leven. Hoe vaak moet God onze wegen en plannen niet doorkruisen, omdat ze niet van Hem zijn. Hoe vaak zijn we niet ontevreden met Zijn weg, omdat het niet met onze eigen wensen overeenkomt. “De wegen des HEEREN zijn recht”, laten we dat toch altijd vasthouden. Hij laat...

Lees verder
12 jaar geleden

Jeremia (1)

Achtergrond, roeping en boodschap Jeremia leefde in een “donkere” tijd: de tijd van de val van de Joodse koninkrijk. Tien stammen werden lang geleden gevangen genomen en gedeporteerd door de koning van Assyrië (in het jaar 722 voor Christus, 2 Koningen 17; zie tabel 2). Twee stammen waren nog steeds in het land van Israël. Wie Jeremia was en welke boodschap hij zou moeten doorgeven, leest u in dit artikel. De profeet Jeremia – achtergrond Leest u de eerste tien...

Lees verder
11 jaar geleden

Jeremia (1) – de vragende profeet

Jeremia heeft in zijn dienst veel geleden, maar hij bleef toch trouw aan zijn opdracht. Het hinderde hem niet aan God, zijn ‘Opdrachtgever’, vragen te stellen, die hem bezighielden, ja hem kwelden. Zeven maal komt hij bij God met een “waarom?” – Waarom-vragen die ook ons bezig kunnen houden, die gewoonlijk ook heel begrijpelijk zijn, maar die niet tot een aanklacht tegen God mogen worden. 1. Waarom geneest God niet het lijden van het volk van God (Jer. 8:22)? De...

Lees verder
12 jaar geleden

Jeremia (2 – slot) – de lijdende profeet

Nauwelijks kan men een van de profeten beter leren kennen dan Jeremia. Hij schrijft in zijn boek veel over zijn eigen omstandigheden zowel over zijn ervaringen. De toestand van het volk van God was miserabel. Jeremia verdroeg het niet stoïcijns, maar leed er zeer onder. Daarom wordt hij ook de wenende profeet genoemd. Weerstand van de ontvangers van de boodschap Al aan het begin van zijn profetendienst als jonge man zegt God tegen hem, dat de ontvangers van zijn boodschappen...

Lees verder
5 jaar geleden

Jeremia 23 vers 29

“Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verplettert?” Een trouwe Christin schonk een goddeloze man in haar omgeving een Bijbel, hoewel hij dreigde de Bijbel in het vuur te werpen als de bezoekster de woning verlaten zou hebben. Nauwelijks was zij vertrokken of hij probeerde zijn dreigement waar te maken. Zijn vrouw smeekte hem om het niet te doen maar toen hij bij zijn voornemen bleef, verliet ze snel...

Lees verder
11 maanden geleden

Jeremia 29 vers 13 en 14

“U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE … .” Waarom ben jij atheïst? (1) Walter, een jonge Zuid-Amerikaan uit een goede familie, was als kind erg gelovig geweest. Maar toen begon hij bezwaar te maken tegen de manier van leven en de hypocrisie van veel kerkgangers. Hij kocht wat vrijdenkersliteratuur en richtte samen met andere jongeren een atheïstisch gezelschap op. Terwijl hij...

Lees verder