e

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
19 jaar geleden

Een belangrijke vraag

Hoe vertrouw ik op God? Deze vraag kwam via een van de lezers van “Frisse Wateren” op mij af. Zij is heel belangrijk in het leven van een kind van God. Zonder de pretentie te hebben dat ik deze vraag volledig kan beantwoorden, zou ik toch graag enkele gedachten hierover willen uiten. Mogelijk ziet u er niet zoveel samenhang in, maar het kan, hoop ik, wel dienen bij deze overdenking. Deze vraag is zeker herkenbaar voor gelovigen en voor ongelovigen....

Lees verder
19 jaar geleden

Een bijbelse toetsing

Dit artikel geeft inzicht in de ontwikkelingen rondom dansen in de gemeente. We kunnen niet achter alles staan wat we hieronder kunnen lezen, maar deze publicatie is ook bedoeld als een aanstoot om over deze dingen ernstig na te gaan denken met gevouwen handen en met een geopende Bijbel. Terug naar de Bijbel. Zeker als het gaat om de conclusie mis ik het een en ander. Daarom vindt u ook nog een ander artikel toegevoegd, die u als aanvulling moet...

Lees verder
5 jaar geleden

Een bijna volmaakte gemeente … een toewijding

“Maar ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan waar u afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken“ (Openb. 2:4,5). Als je met het lezen van de brief aan de gemeente in Efeze begint, zou je kunnen denken dat je een volmaakte gemeente voor je hebt. Er waren werken en arbeid, geestelijke en gemeentelijke activiteiten. Bovendien was voor de broeders en zusters van Efeze gemeentelijke tucht buitengewoon belangrijk, omdat ze het kwaad...

Lees verder
6 jaar geleden

Een boom waarvan het blad niet afvalt

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken” (Ps. 1:3). Onlangs reisden we door het binnenland van Guatemala in Midden-Amerika. Het was het “droge seizoen” en er was nauwelijks iets groens te zien. Bergen, valleien en vlakten waren even droog en door de tropische hitte uitgedroogd, en het leek alsof door een ergens aangestoken lucifer het hele land in...

Lees verder
10 jaar geleden

Een boom, geplant aan waterbeken …

Groeien en vruchtdragen “Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken” (Ps. 1:3). Deze boom is in de eerste plaats een beeld van de Heer Jezus zelf in Zijn leven hier op aarde. Maar een ieder die ook gered is door het geloof in Hem, is “gerechtvaardigd” door de genade van God en kan ook zo’n “boom” zijn. In...

Lees verder
19 jaar geleden

Een brief van Christus

Ben je je al bewust geworden dat je een brief van Christus bent, die Christus Zelf geschreven heeft en die de mensen om je heen lezen? Zo staat er in 2 Korinthe 3:2-3: “U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen … een brief van Christus … geschreven niet met inkt, maar met de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op vleselijke tafelen van de harten”. Dit vers verwacht van...

Lees verder
16 jaar geleden

Een dag uit het leven van Sammy met de Heilige Geest

De Heilige Geest woont in een ieder die gelooft. Wat betekent dat voor u en mij concreet in het dagelijks leven? Kennen we deze oefeningen van de hemel? Zeker zullen ook wij op de een of andere wijze ons moeten oefenen in de dingen van de Heer. De invloed die de Heilige Geest in ons wil uitoefenen zal ons altijd gelukkig maken als wij ons daaraan overgeven, omdat het de enige weg is om de Heer Jezus te verheerlijken en...

Lees verder
1 jaar geleden

Een dankbaar hart hebben (deel één)

1 Thessalonicenzen 5 vers 18: “Dankt in alles, want dat is [de] wil van God in Christus Jezus jegens u.” Als je de Bijbel doorleest, zie je steeds weer de opdracht om te danken! In feite wordt het zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament als een gebod gegeven. Sommigen noemen 1 Thessalonicenzen 5 vers 16-18 het gebod voor iedere volgeling van Christus: “Verblijdt u altijd. Bidt onophoudelijk. Dankt in alles, want dat is [de] wil van God...

Lees verder
3 jaar geleden

Een deur van hoop

Bijbelplaatsen: Johannes 10 vers 9; Hosea 2 vers 13-14; Zacharia 13 vers 2   Er zijn niet veel deuren die tot behoudenis, tot redding leiden. Er is er slechts één. Jezus zei: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden” (Joh. 10:9). Er zijn ook niet veel deuren die van een zwakke of afvallige geestelijke toestand naar een toestand van kracht en nabijheid van God voeren. Ook hier is er maar één Deur, en we...

Lees verder
10 maanden geleden

Eén ding …

1 mei 2023 Psalm 27:4 “Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.” David, de schrijver van deze Psalm, had een hart naar God. Hij verlangde ernaar in de aanwezigheid van de Heer te zijn en Hem met heel zijn hart te aanbidden. David begreep dat de...

Lees verder