a

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
11 jaar geleden

Aanbidding: les 2 – Hoe aanbidden?

In de eerste les hebben we veel over de familie van God geleerd. We vroegen ons af: “Wat wil onze hemelse Vader graag van ons; waarmee kunnen wij Zijn hart verblijden?” Deze en soortgelijke vragen geeft het Woord van God geen direct antwoord. Maar God wil graag, dat we ernaar streven uit te vinden, wat Hij van ons verwacht. Een concreet antwoord op de bovenstaande vraag, kunnen we alleen krijgen, als we ons onder intensief gebed met Gods Woord bezighouden....

Lees verder
11 jaar geleden

Aanbidding: les 4 – Kaïn en Abel

In de vorige les hebben we geprobeerd duidelijk te maken, hoe belangrijk ook het Oude Testament voor ons is. Men zou kunnen zeggen dat het Oude Testament een prentenboek is, dat de leer verklaart, zoals men die in het Nieuwe Testament vindt. We willen de komende lessen beelden laten zien, die ons onderwerp ‘aanbidding’ verklaren. Dus willen we God onze Vader iets aanbieden. Men hoeft niet lang in het Oude Testament te bladeren, om twee mannen te vinden die God...

Lees verder
11 jaar geleden

Aanbidding: les 5 – Lot

Ons «geestelijk schilderijenboek», het Oude Testament, toont ons het beeld van vele mensen, van gelovigen en ongelovigen. Het laat ons mensen zien, die God met heel hun hart dienden, zulken die “dubbel-hartig” waren, en degenen die de afgoden dienden. Aan het eind van de vorige les hebben we Hebreeën 13 vers 15 gelezen. Daar is sprake van “vrucht {huldebetoon} van de lippen”: God dienen met de lippen. Dit is een goede God welgevallige zaak, ja zelfs door Hem gewenst, maar...

Lees verder
10 jaar geleden

Aanbidding: les 6 – Abraham (I)

Voordat we nu iets uit het leven van Abraham overwegen, willen we nog eens samenvatten wat we geleerd hebben in de eerste vijf lessen. In de eerste les hebben we gezien dat we, zovelen als wij tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn, kinderen van onze hemelse Vader geworden zijn. Als wij onze Vader iets willen geven, moeten we ons eerst afvragen: “Waarmee zouden we Hem een bijzondere vreugde kunnen bereiden”. Om een antwoord op deze vraag te...

Lees verder
10 jaar geleden

Aanbidding: les 7 – Abraham (II)

Abraham (II) Aan het einde van de vorige les hebben we gezien dat God Abraham de opdracht om naar het land Moria te trekken om  daar zijn zoon te offeren als brandoffer. Toen Abraham afscheid nam van zijn knechten, zei hij tegen hen: “Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren.” (Gen. 22:5). Abraham had het bevel om zijn zoon te offeren rechtstreeks van...

Lees verder
10 jaar geleden

Aanbidding: les 8 – Israël

We hebben ontdekt dat God al in een zeer vroeg stadium, ten tijde van het Oude Testament, een plaats uitgekozen heeft – in het land Moria – waar Hij Zijn naam zou laten wonen. We willen in deze en de volgende lessen naspeuren, wat de Bijbel nog allemaal over deze plaats te vertellen heeft. In de derde les, hebben we gezien hoe God Zijn volk Israël uit Egypte verlost heeft, opdat zij Hem in de woestijn dienen (in de praktijk...

Lees verder
10 jaar geleden

Aanbidding: les 9 – David (I)

In deze en de volgende les willen we ons bezighouden met een man, die God “de Geliefde  noemt”: David. Waarschijnlijk weten de meeste van ons min of meer zijn verhaal. Ze begint in 1 Samuel 16 met het feit dat de profeet Samuël hem tot koning zalfde. In hoofdstuk 17 komen we erachter hoe hij de reus Goliath versloeg. Dan, vanaf hoofdstuk 18, toont ons het woord van God hoe koning Saul David vervolgd. In het tweede boek van Samuël...

Lees verder
11 jaar geleden

Aanbidding:– les 3 – De Familie van God

Al in de eerste les van deze cursus hebben we erover gesproken, dat God onze Vader geworden is, en dat Hij zich verblijden zou wanneer wij Hem iets zouden geven. We hebben daarbij de vraag opgeworpen,wat wij Hem zouden kunnen geven. We hebben vastgesteld, dat de Bijbel geen direct antwoord op deze vraag geeft, veelmeer is het nodig onze hemelse Vader nader te leren kennen. Daartoe moeten wij luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft! En hoe spreekt Hij...

Lees verder
8 jaar geleden

Aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen

Van het kerkelijk erf … De theïstische evolutionisten zijn opnieuw in de aanval gegaan. Deze keer is de aanval gericht op de kinderen. Cees Dekker en de bekende christelijke kinderboekenschrijfster Corien Oranje hebben een kinderboek geschreven over een jongen die “ontdekt” dat de evolutietheorie en het geloof in God goed samengaan. Zie deze link, naar een lijst met citaten uit een interview met Dekker en Oranje over het boek: www.toetsalles.nl/htmldoc/Topnerdcit.htm 1. De titel en inhoud van het boek “Het geheime...

Lees verder
7 jaar geleden

Aanwijzingen of verzoeken?

“… doe ik terwille van de liefde een beroep op u …” (Filem. 9) Soms hebben we nauwkeurige aanwijzingen om iets te doen. Soms is gewoon een verzoek of een aanwijzing voldoende om “ons op gang te krijgen”. Een reden hiervoor kan onze houding ten opzichte van de opdracht zijn, of van degene die ons de opdracht heeft gegeven. Filemon was een gelovige uit Kolosse, de gemeente daar was in zijn huis. Paulus had een brief aan de gemeente geadresseerd...

Lees verder