w

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
16 jaar geleden

Wonderen van de Bijbel

Onderstaand intervieuw kan ons helpen om iets meer eerbied te krijgen voor de grote God waarin Werner Gitt gelooft. Ja, dat ik nu een kind van God ben geworden, een nieuwe schepping in Christus, is ook voor mij wel het grootste wonder wat ik ken. Hoe is dat bij u, bij jou? Er komen in dit intervieuw wel enkele ‘geleerde’ termen voor, maar dat is bij dit onderwerp bijna onvermijdelijk. Het gaat natuurlijk om de rode draad. Laat u hierdoor...

Lees verder
4 jaar geleden

Woonplaats van God …

Bijbelplaats: Jesaja 57 vers 15 Zondagsschool. De kleintjes mogen op een stuk papier tekenen, hoe ze zich de woonplaats van God voorstellen. Laten we eens kijken hoe de kinderlijke fantasie dat voorstelt! De kinderen doen hun uiterste best en presenteren uiteindelijk hun kleine kunstwerken. Prachtig en heerlijk moet het er toegaan, als het gaat om de prachtige woonplaats van God. Maar wat is dat? Een jongen heeft iets getekend wat op een puinhoop lijkt. Zou God daar wonen? Op de...

Lees verder
2 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (1)

“God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?” (Num. 23:19).   Paulus herinnert ons eraan, dat “Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in Hem is het ja; daarom is ook door Hem het amen, tot heerlijkheid van God door ons” (2 Kor. 1:20). Dit betekent, dat God Zijn beloften vervult in...

Lees verder
2 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (2)

“Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.1 Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren” (Ps. 121:1-3)   Onze liefdevolle Vader heeft ons in Zijn Woord vele beloften gegeven, die Zijn liefde en zorg voor ons bevestigen, als wij ons daarop richten. Wij zijn in staat om onze vreugde en vrede te hervinden in tijden van onrust. De beloften...

Lees verder
2 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (3)

“De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich” (Zef. 3:17).   Wat doe je als je je helemaal alleen voelt? Eenzaamheid is iets waar velen mee worstelen. Je kunt in een kamer vol mensen zijn, maar je diep in je ziel eenzaam voelen. De dichter Henry David Thoreau zei: “Een stad is een...

Lees verder
2 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (4)

“De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? De HEERE is bij mij, te midden van wie mij helpen, daarom zie ík neer op wie mij haten” (Ps. 118:6-7).   Angst is iets dat het hart van velen vandaag in zijn greep houdt. Angst was een gevolg van de zonde die de wereld binnendrong door de ongehoorzaamheid van Adam (Gen. 3:10). Angst manifesteert zich in veel verschillende vormen, en groeit vaak uit bezorgdheid...

Lees verder
2 maanden geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (10)

“U verbergt hen in het verborgene van Uw aangezicht voor het hoogmoedig gedrag van de man; U doet hen schuilen in een hut voor het getwist van tongen” (Ps. 31:21).   David had in zijn leven veel tegenspoed gekend. Hij had te maken gehad met tegenspoed van koning Saul, van zijn eigen zoon Absalom en zelfs met tegenspoed in zijn eigen hart. Net als David hebben u en ik te maken met tegenspoed, maar zoals vaak wordt gezegd: “Het is...

Lees verder
1 maand geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (11)

“Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u” (Ps. 32:8).   In deze psalm van herstel bevestigt David opnieuw zijn vertrouwen in zijn God. Hij kan over de Heer verklaren: “U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding” (vs. 7). Wat ons eraan herinnert, dat falen nooit definitief is! De Heer is in staat om iedereen die afgedwaald is...

Lees verder
1 maand geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (12)

“O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water. Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien” (Ps. 63:2-3).   David bracht drie belangrijke perioden van zijn leven door in de woestijn van Juda. Ten eerste als herdersjongen, bij het hoeden van de schapen van zijn vader (1 Sam. 16-18). Ten tweede,...

Lees verder
1 maand geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (13)

“Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen. Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden; mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen” (Ps. 63:4-6).   David richt zijn aandacht naar boven en zijn hart begint van binnen over te lopen van lofprijzing! Hij begon zich bezig te houden met de trouwe liefde die God...

Lees verder