11 maanden geleden

Gastvrijheid (18)

Handelingen 9 vers 36 en 39:
“In Joppe was een zekere discipelin, genaamd Tabitha, wat vertaald wil zeggen: Dorkas. Deze vrouw was overvloedig in goede werken en weldaden die zij deed. … En Petrus stond op en ging met hen mee; en toen hij was aangekomen, brachten ze hem naar de bovenzaal. En al de weduwen stonden wenend bij hem en toonden de onderklederen en mantels die Dorkas had gemaakt toen zij bij hen was.”

De gewoonte van gastvrijheid (deel achttien)

Bij gastvrijheid denken de meesten van ons aan het openstellen van ons huis en het ontvangen van mensen voor een maaltijd. Maar een van de mooiste voorbeelden van gastvrijheid is een vrouw die haar hart openstelde voor anderen. Haar naam was Tabitha en haar verhaal staat in Handelingen 9 vers 36-42. Zij woonde in de oude stad Joppe, een actieve havenstad aan de Middellandse Zee, het huidige Jaffa.

De naam Dorkas is een Grieks woord dat vertaald is van de naam Tabitha in het Aramees. Tabitha betekent “gazelle,” een mooi en snel dier dat bekend staat om zijn grote, heldere ogen. Een gazelle staat ook bekend om zijn sierlijkheid en als we het verhaal van Dorkas lezen, leren we dat deze vrouw vol genade was.

Het eerste wat we leren over Tabitha (of Dorkas) is, dat zij een discipelin was, een volgeling van Jezus Christus. Zij was iemand die dagelijks haar kruis opnam en de Heer Jezus Christus volgde (Luk. 9:23-24; 14:25-33). Ze werd zo’n discipel van Christus, dat ze de manier waarop Hij voor anderen zorgde, imiteerde. Dit is het geheim van gastvrijheid.

Vervolgens leren, we dat ze haar geloof uitleefde voor anderen, “geloof zonder werken is dood.” Ze toonde haar geloof door haar werken. Ze stond bij iedereen bekend als “een vrouw overvloedig in goede werken en weldaden.” Toen zij ziek werd en stierf, brachten de mensen wier leven zij had aangeraakt de mantels en kledingstukken die zij voor hen had gemaakt. Dit herinnert ons eraan, dat we alles wat we kunnen, kunnen aanwenden voor het welzijn van anderen en voor de eer van God. Zelfs een kleinigheid als naald en draad kan gebruikt worden ten bate van anderen, zelfs dit was een daad van gastvrijheid! De vrouwen wier leven door Dorkas was beïnvloed, verzorgden haar lichaam (vs. 37) en twee mannen gingen Petrus halen (vs. 38). Petrus kwam en richtte haar op en bracht haar weer tot leven, net als zijn Heer met het meisje uit Markus 5. Dorkas werd hersteld en voorgesteld aan allen die zij had beïnvloed door haar liefde voor hen. Wat een prachtig verhaal over een leven van gastvrijheid! 

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW