1 jaar geleden

40 jaren

pic.php.png

 

We vinden het getal 40 op verschillende manieren in Gods Woord. Het spreekt een duidelijke taal en is ook van toepassing op christenen.

Oordeel in de tijd van Noach

In Genesis 7 vers 4 kondigde God aan, dat Hij 40 dagen en nachten regen op aarde zou laten komen. Hier zien we, dat dit getal met oordeel verbonden is. Ook vandaag kun je zien, dat mensen – zoals toen in de tijd van Noach – dachten dat ze konden leven zoals ze wilden. Zelfs onder christenen wordt immoraliteit gepropageerd als een teken van moderne christelijke instelling en vrijheid. Zo ben je onderworpen aan zelfbedrog.

Sommigen hebben daarbij nog de driestheid, om vastberaden christenen die Gods Woord nog ernstig nemen, te smaden, te beledigen en te lasteren, wanneer ze Gods woord hoog houden en prediken. In het tijdperk van de moderne media kan men dit anoniem of op een wijze doen, dat men diegene daarop niet antwoorden kan. Dat lijkt misschien bijzonder intelligent (voor iemand zelf) en het eigen geweten te kalmeren. Schijnbaar … Zo beschermt men zichzelf ervoor, om een direct antwoord vanuit Gods Woord te ontvangen.

Maar het getuigt juist van het slechte geweten wie op deze wijze een bijbels antwoord probeert te vermijden of te ontwijken. Hij onthult zijn eigen hart en zijn zonde. Gods antwoord was: oordeel over alle mensen behalve de familie van Noach. En wat een vreselijk oordeel. Want Genesis 6 vers 11 zegt: “… de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld”. We vinden tot op de dag van vandaag precies deze twee soorten zonden.

Net als nu geeft God ons de tijd om ons te bekeren. Toenmaals was het 120 jaar. We weten niet hoeveel tijd God ons vandaag nog geeft. Maar Hij nodigt nog steeds uit om te bekeren en Jezus Christus als Redder en Heer aan te nemen. Hij is niet alleen een Redder – Hij is ook Heer over ons leven.

Beproeving in de woestijn

Uit Deuteronomium 2 vers 7 weten we, dat het volk Israël 40 jaar in de woestijn geweest is. Deze 40 jaar waren een proeftijd en beproeving voor het volk. God beproefde het volk of ze Zijn Woord zouden gehoorzamen of niet.

Zo beproeft God ook ons leven. Hij ziet of we onszelf regels maken, die we goed of aangenaam vinden, of dat we bereid zijn ons aan Zijn Woord te onderwerpen. Of we van harte willen doen, wat Hij voor ons met het oog op leer en praktijk van ons leven heeft geschreven.

Het resultaat was ontnuchterend en erg triest bij het volk van Israël. Wat moet God over ons leven zeggen?

God heeft ooit ook een koning beproefd: Belsazar. Hij werd te licht bevonden. God bracht toen het oordeel onmiddellijk over deze man. Vandaag leven we nog steeds in een tijd, die Gods liefde in Christus openbaart. Hopelijk gebruiken we deze tijd voor het goede.

40 dagen van vasten bij Christus

In Mattheüs 4 vers 2 lezen we, dat de Heer Jezus 40 dagen en nachten vastte en door God in de woestijn werd geleid. Tegelijkertijd werd Hij door Satan beproefd. Het was ook een proeftijd voor Hem, onze Redder.

En wat is het resultaat bij Hem? We zien alleen volkomenheid. In alles leefde Hij volledig afhankelijk van God, was Hem en Zijn Woord gehoorzaam en verheerlijkte God in elk opzicht. Hierin is Hij ons voorbeeld!

 

Manuel Seibel; © www.bibelpraxis.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW