12 maanden geleden

2 Timotheüs 4 vers 7

2 Timotheüs 4 vers 7:
“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden.”

Paulus was aan het einde gekomen van een lang leven van opoffering aan zijn Heer; hij droeg de sporen van zijn lijden in zijn lichaam. In beeldspraak, bedoeld om te inspireren, stelde hij de christen voor als soldaat, atleet en arbeider; en zichzelf als model en voorbeeld van elk.

De soldaat: “Ik heb de goede strijd gestreden.” Hij had ontberingen geleden; zich losgemaakt van de zaken van dit leven, om Hem te behagen die hem geroepen had om soldaat te zijn; en hij had de machtige wapenrusting van God gedragen in de strijd tegen overheden en machten, en tegen de wereldbeheersers van deze duisternis (Ef. 6:10-18). Hij had in de strijd gestaan, en stond nu op het punt zijn beloning te ontvangen, maar niet voordat hij Timotheüs en ons had vermaand “de goede strijd te strijden” en “strijd de goede strijd van het geloof” (1 Tim. 1:18; 6:12).

De atleet: “Ik heb de loop geëindigd.” De renbaan of het stadion was de lengte van het Olympische parcours: 600 Griekse voet of 1/8 van een Romeinse mijl. Kenmerkend vertegenwoordigde het de hele Christelijke wedloop. Het startblok was het kruis, en het doel was het ‘winnen van Christus.’ Het moest met geduld en discipline gelopen worden. “Loopt zo, dat u die verkrijgt”, spoort Paulus aan (zie 1 Kor. 9:24-27).

De arbeider: “Ik heb het geloof behouden.” Het geloof belichaamt alles wat van Christus spreekt. Hoe had Paulus het geloof bewaard? Niet door het op te bergen in een doek en het in de grond te begraven, maar door het te gebruiken voor de opbouw van de heiligen van God. Hij predikte het zonder moeite of schaamte. “Ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen,” zei hij tegen de oudsten van Efeze. Paulus had zijn leven niet kostbaar geacht, opdat hij met vreugde zijn loop en de bediening die hij van de Heer had ontvangen, zou beëindigen (Hand. 20:27).

 

Richard A. Barnett; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW