9 jaar geleden

2 Timotheüs 3 vers 7

“… die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.”

(2 Tim. 3:7)

Contact met God

Sommige mensen vragen: “Waarom maakt God het zo moeilijk om Hem te leren kennen? Jullie christenen vertellen ons dat God gekend wil worden, maar als mensen Hem zoeken falen zij om Hem te vinden”.

Er zijn velen die graag een ontmoeting willen hebben met hun staatshoofd, maar zij zijn niet voorbereid het nodige protocol in acht te nemen. Zij willen alleen maar zijn hand schudden en met hem chatten zoals zij doen met een goede kennis. Maar dat is niet mogelijk.

Noch is dat de manier tot God te komen. De afstand van de mens van Hem is onvergelijkbaar groter. Wat het contact met God verhindert, daarover vertelt de Bijbel ons dat het de zonde van de mens is, dat de scheiding tussen Hem en ons heeft veroorzaakt (Jes. 59:2). Dat is de reden waarom velen het moeilijk hebben om contact te leggen. Zij willen graag Hem leren kennen, maar weigeren te accepteren dat Hij het recht heeft om van hen gehoorzaamheid te vragen. Zo zijn zij niet voorbereid om hun ongehoorzaamheid en hun schuld te erkennen.

Iedereen die nederig tot God komt, zal een hartelijk welkom vinden en God zal beginnen met hem te spreken. Op die manier leren we Hem goed kennen, ook als de Schepper van de hemel en de aarde, Die boven all dingen staat. De gehele Bijbel bevat Gods communicatie met de mensheid.

Het vers uit de Bijbel hierboven aan de andere kant wijst op mensen die constant zoeken maar nooit een waarheid van God ‘verwerven’. Dat is omdat zij falen om te voldoen aan de voorwaarden die God zelf gesteld heeft. Wanneer deze zaak in orde is gemaakt, zal contact mogelijk zijn.

Maar je moet van één ding zeker zijn: God zoekt jou!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW