3 jaar geleden

2 Petrus 3 vers 18

“… maar groei op in [de] genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus.”

Effectieve geestelijke groei

 

Als Petrus zijn brief besluit door ons te herinneren aan de spoedige wederkomst van onze Heer Jezus en het naderende einde van deze wereld, geeft hij ons twee zeer belangrijke instructies. Als wij deze dingen weten en verwachten, groeien wij zowel in de genade als in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dit is de manier waarop gelovigen “vaders” kunnen worden. Let op hoe Johannes vaders beschrijft: “omdat u Hem kent die van [het] begin af is” (1 Joh. 2:13-14). Dit is ook het middel bij uitstek waardoor genade en vrede worden vermenigvuldigd en genoten door gelovigen: “… genade en vrede zij u vermenigvuldigd in [de] kennis van God en van Jezus Christus, onze Heer” (2 Petr. 1:2).

Groeien in de genade van onze Heer en Heiland is elke dag meer leren van die genade die ons geschonken is en nog steeds geschonken wordt. Genade tot de redding van onze ziel (Ef. 2:7-8) en genade in alle dingen sindsdien. Als we onze eigen mislukkingen en onvermogen leren kennen, is genade van vitaal belang om ons te sterken in de Heer, zodat we verder kunnen gaan: “Jij dan, mijn kind, sterk je in de genade die in Christus Jezus is (2 Tim. 2:1).

Groeien in de kennis van onze Heer en Heiland is absoluut noodzakelijk opdat “u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijke inzicht, om de Heer waardig te wandelen tot al [Zijn] welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God (Kol. 1:9-10).

Dit groeien is niet louter een intellectueel proces. Het is en moet zeer praktisch zijn. In 2 Petrus 1 vers 5-7 staat een zeer belangrijke lijst van praktische zaken, waarvan geacht wordt, dat wij die ijverig aan ons geloof toevoegen. Het resultaat daarvan is, dat, wanneer deze dingen in ons overvloedig zijn, zij ons “niet werkeloos of onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus betreft” (zie 2 Petr. 1:8). Moge het zo zijn, dat ook wij deze toevoegen aan ons geloof om te groeien in genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus.

 

Alexandre Leclerc

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW