7 jaar geleden

2 Kronieken 32 vers 7-8

7. Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en niet ontsteld vanwege de koning van Assyrië, en ook niet vanwege heel de troepenmacht die met hem is, want met ons is er meer dan met hem.
8. Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is de HEERE, onze God, om ons te helpen en onze oorlogen te voeren. En het volk steunde op de woorden van Hizkia, de koning van Juda.

In 2 Kronieken 32 lezen we over een dag van grote problemen voor Gods volk. Sanherib heeft met zijn enorme leger Jeruzalem belegerd. De verdedigers konden volgens menselijke berekening zijn veel sterkere leger niet overwinnen, maar Hizkia kon hen geruststellen met te zeggen wat we óók in Psalm 46 terugvinden: “God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn …” (Ps. 46:2,3). Dit was waar voor hen en het is net zo waar voor christenen vandaag.

Hoe is het nu met u? Misschien bewandelt u een weg die bezaaid is met moeilijkheden, waar de dagen een eindeloze last lijken, en de beker voor u buitengewoon bitter lijkt. Misschien is het nieuws van uw arts over uw gezondheid of die van één van uw geliefden, grimmig; misschien zijn uw levensdromen verbrijzeld; of misschien, net als bij Hizkia toen, dreigt als het ware een oprukkend leger u te overweldigen en hulp lijkt slechts een vage hoop. Heb moed, dezelfde God die het enorme leger van de Assyriërs in de dagen van Hizkia omverwierp, heeft Zijn oog op u gericht. In de tijd van Hizkia verloste God Zijn volk op een meest verbazingwekkende manier (2 Kron. 32:21)!

Ons wordt de strijd niet altijd bespaard en we kunnen het gevoel hebben dat we het niet lang meer kunnen verdragen, maar Gods beloften blijven zeker! Als u een kind van God bent, dan heeft dezelfde God, Die Juda liefhad en bevrijdde in die dagen van onheil, u lief en heeft Zijn ogen op u gericht. God zegt: “Geef het op en weet dat Ik God ben; … De HEERE van de legermachten is met [u] …” (Ps. 46:11,12). Degene, Die als de hoogste zal regeren over de aarde, is Degene, Die met u zal gaan in uw huidige beproeving.

S.J. Faulkner, © the Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW