7 maanden geleden

2 Kronieken 20 vers 12

“In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht.”

 

Zo sprak Josafat, de koning van Juda, toen men hem berichtte: “Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee, uit Syrië”. Wat een nood! Wat moest er gedaan worden? “Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de HEERE te zoeken” (2 Kron. 20:2,3). Hij begeeft zich op een gezegende bodem, waarop er alleen voor hem hoop was. “In ons is immers geen kracht … maar op U zijn onze ogen gericht.” Dat is het geheim van alle standvastigheid en alle vrede. Satan zal geen middel onbeproefd laten om ons van deze bodem te verdrijven, waarop wij altijd gevonden moeten worden; want in ons is niet de minste kracht tegen hem. Onze enige hulpbron is in de levende God. Wanneer onze ogen op Hem gericht zijn, dan kan ons niets schaden. “Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd” (Jes. 26:3).

Staat u ook op de bodem van God? Staat u volledig op de bodem van de heilige Schrift? Alleen dan zult u een onwankelbaar fundament en God aan uw zijde hebben. Josafat zou nooit in staat geweest zijn om de Ammonieten, de Moabieten en de Edomieten tegemoet te treden, wanneer hij niet overtuigd geweest zou zijn, dat zijn voeten op de juiste bodem stonden, die God aan Abraham gegeven heeft. Hij had geen enkele twijfel omtrent zijn positie. Zijn ogen rustten op de oorspronkelijke belofte en gave van God. Laten wij hem navolgen! En dat ook wij het steeds mogen gevoelen, dat wij helemaal niets zonder Hem kunnen doen (verg. Joh. 15:5).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW