4 jaar geleden

2 Korinthe 7 vers 6

“Maar God, die de nederigen troost”

Bemoediging

“Maar God, die de nederigen troost”. Ja, voor zo’n troost als deze is het de moeite waard om vernederd te zijn! En bedenk wat het betekent, dat God Zich met onze zorgen en problemen zal bezighouden, als we ons herinneren, wie Hij is!

Als Christus tussen ons hart en het lijden is, in plaats van dat lijden tussen ons hart en Christus glijdt, zullen we ontdekken dat de plaats van lijden de beste plaats op aarde voor ons is, omdat dan alle lijden ons dichter bij Christus brengen zal.

Wees ervan verzekerd dat God meer in ons doet dan wij voor Hem doen; en dat wat wij doen, alleen in die mate voor Hem is, zoals Hij Zelf Degene is, die het in ons werkt.

Ik heb vaak eenzame zielen gezien, die als ze dicht bij de Heer bleven, meer vooruitgang boekten dan degenen die grotere geestelijke voorrechten genoten. De laatsten dachten, dat alles wat ze genoten uit hun geloof voortkwam, ook als dat niet het geval was. Wat je echter alleen bezit, dat bezit je op z’n minst met God.

John Nelson Darby; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 05.03.2007

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW