4 maanden geleden

2 Korinthe 6 vers 2; Hebreeën 3 vers 7

“Zie, nu is het [de] welaangename tijd, zie, nu is het [de] dag van [de] behoudenis” (2 Kor. 6:2).
“Heden, als u Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet …” (Hebr. 3:7).

 

Het leven in onze huidige samenleving zou ondenkbaar zijn zonder klokken en horloges. Het kijken naar de tijd is een vast onderdeel van ons leven geworden. De moderne mens heeft apparaten om de tijd aan te geven, maar hij heeft geen controle over de tijd zelf.

Wie met iemand over het evangelie wil spreken, hoort vaak: <Ik heb nu geen tijd. Ik zal wel over God beginnen als ik ouder ben.> Toch heeft iedereen evenveel tijd tot zijn beschikking – zijn hele leven! Het zou dus juister zijn om te zeggen: <Ik wil de tijd niet nemen om het te luisteren.>

Wie in God gelooft, neemt tijd voor Hem. Hij heeft ons leven en tijd gegeven. Wie denkt dat hij God niet nodig heeft, moet de tijd nemen om over deze beslissende vraag na te denken. Wij weten niet wanneer de ons toegestane tijd in de eeuwigheid zal overgaan. Eén ding is echter zeker: vandaag is de tijd voor de verlossing; God biedt iedereen nu verlossing aan in Jezus Christus.

Wie niet ingaat op Gods aanbod en geen tijd voor Hem heeft, zal in de eeuwigheid ontdekken dat God geen tijd voor hem heeft. God dringt Zich aan niemand op. Wie niets met Hem te maken wil hebben, krijgt wat hij wil: een leven zonder Hem, een eeuwige scheiding van God, en dat is het ergste wat iemand kan overkomen.

Onze weg naar de eeuwigheid wordt in dit leven bepaald. Het is noodzakelijk om hier en nu de belangrijkste beslissing te nemen: het aanvaarden van de verlossing in Jezus Christus. Het is van belang voor de eeuwigheid.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW