4 jaar geleden

1 Samuël 27 vers 1a

“Maar David zei in zijn hart: Ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen”.

Een vreemde overweging

 

Een vreemde overweging voor een man als David, die bekend stond om zijn vertrouwen in God! Kort daarvoor had hij koning Saul verrast, die sliep in het wagenkamp. Zonder aarzeling gaf hij niet toe aan het verlangen van Abisaï om wraak te nemen op Saul (1 Sam. 26:8-9). Waarom? Omdat hij op God en Zijn handelen volledig vertrouwde. Hoewel Saul hem op alle mogelijke manieren probeerde te doden, wilde hij afwachten tot God op Zijn tijd zou handelen. Werkelijk een groot vertrouwen!

Maar korte tijd later horen we een heel ander geluid uit Davids mond. Wat was er gebeurd? Waar was zijn vertrouwen op God gebleven? Ondanks de wonderbare leiding van God had David plotseling God uit het oog verloren. En wat is het gevolg? Op de overwinning van het geloof volgt de nederlaag van menselijke angst. David vlucht naar de vijanden van Gods volk, probeert op alle mogelijke manieren hun gunst te winnen en wordt 16 maanden lang gedwongen om een leven van huichelarij te leiden. Maar God komt tussenbeide en redt hem van de nog grotere fout om oorlog tegen zijn eigen volk te voeren. De vijanden vertellen hem, wat ze van hem denken en sturen hem terug naar Ziklag.

Daar hadden de Amalekieten alles verwoest en zijn familieleden en die van zijn mannen ontvoerd. Toen kwam de dag waarop David “luid begon te huilen, totdat er geen kracht meer in hem was”. En nu kon God het hart van Zijn dienaar opnieuw vullen: “David versterkte zich in de HEERE, zijn God” (zie 1 Sam. 30:4,6).

Mocht het ook in ons leven gebeuren dat we over onze eigen wegen, die we zonder God zijn gegaan, moeten huilen, dan kunnen ook wij op Zijn troost en nieuwe hulp rekenen. “Hij verlost de oprechten van hart” (zie Ps. 7:11).

© www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 19.09.2006.[uit de kalender: „Der Herr ist nahe!“]
Zie ook artikel: “Noodlottige alleenspraak”.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW