5 jaar geleden

1 Petrus 3 vers 16-17

Volgelingen van dat wat goed is

 

Merk op hoe vaak “goed” voorkomt in 1 Petrus 3 vers 10-17 (zie vers 10, 11, 13, 16). Weet jij wat een christen is? Een christen is iemand die gezegend is en uitgezonden wordt om een zegen te zijn. Je bent gezegend door de Heer en je bent op dit toneel geplaatst om een zegen te zijn, zoals Petrus het hier zegt. Je zegent de persoon die je ontmoet. Je bent de weergave van Christus op het toneel waar Hij verworpen werd. Wil je goede dagen zien, zolang de Heer nog niet komt? Weerhoud je tong van het kwaad (vs. 10).

Hier denk ik, dat we tot het feitelijke spreken van de lippen komen, en wat voor effect het op onszelf en op anderen heeft. De Heer ziet en hoort alles. “Want [de] ogen van [de] Heer zijn op [de] rechtvaardigen en Zijn oren tot hun smeken; maar [het] aangezicht van [de] Heer is tegen hen die kwaad doen” (1 Petr. 3:12). Het gelaat van de Heer is evenzeer tegen Zijn eigen kinderen, als ze kwaad doen, als het is tegen de kinderen van de duivel. Hier past hij het toe in de praktische wandel van de christen. En wie is hij die u kwaad zal doen, als u volgelingen bent van dat wat goed is? Let op de goede dingen hier. Goede dagen, volg dat wat goed is, een goed geweten en een goede wandel.

Als je het goede doet (vs. 11), ijveraar voor het  goede bent geworden (vs. 13), zul je goede dagen zien (vs. 10), en je een goed geweten hebt (vs. 16), zal de hele wereld toe moeten geven, dat je een goede wandel hebt (vs. 16). Meer dan dat, God zal nog zó werken, dat ze zich zullen schamen wanneer zij je goede wandel in Christus smaden.

W.T.P. Wilson; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW