6 jaar geleden

1 Petrus 2 vers 23

“… Hij die geen zonde gedaan heeft en geen bedrog werd in Zijn mond gevonden, Die, als Hij gescholden werd, niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde, maar [Zich] overgaf aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt”.

God vertrouwen in moeilijkheden

Met welk volkomen en volledig vertrouwen gaf Jezus Zichzelf over aan de zorg van Zijn hemelse Vader! Het stelde Hem in staat om het moeilijkste uur tegemoet te treden, de bitterste beker te drinken en de smaad tijdens Zijn kruisiging te verdragen; “Hij vertrouwt op God – laat Hij <Hem> nu redden als Hij behagen in Hem heeft” (Matth. 27:43). 

Hoeveel verwarring zouden we vermijden door onszelf over te geven aan God zoals Hij deed! Laten we in tijden van duisternis en moeilijkheden het vertrouwend oog van geloof naar Hem opheffen en zeggen: “Ik word onderdrukt; neem het voor mij op”. Wat zijn we gezegend als we geloven dat Hij alles regisseert wat ons overkomt; dat geen onvoorziene gebeurtenissen Zijn plannen kunnen verijdelen; en dat de wijze waarop Hij ons leidt met al zijn doornen en distels niet alleen een juiste weg is, maar de juiste weg.

Het resultaat van zo’n gewoonte van ons om te verblijven bij de Heer zal een diepe, blijvende vrede zijn. Zacht kabbelende golven die door een storm worden afgewisseld, kunnen alleen op het oppervlak van de oceaan zijn – alles daaronder is een serene kalmte. Jesaja 26 vers 3 luidt als volgt: “U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd”.

Zie terug op uw veelbewogen pad. Zie hoe wonderbaarlijk Hij u door de doolhof van uw weg heeft geholpen, uw angsten verlicht en uw hoop bewerkstelligd heeft! Dreigt er onheil in de toekomst? Zie niet vooruit op de beproevingen van morgen, maar laat ze bij Hem, wetende dat er geen beproeving zal worden gezonden die groter is dan je kunt verdragen. Zijn stem zal gehoord worden uit de boezem van de dreigende wolk: “Geef het op en weet dat Ik God ben” (Ps. 46:11). Zoals met Israel van weleer, zal Hij deze hoge golven, al mogen die zo dreigend zijn, maken tot een beschermende muur aan elke zijde.

J.R. MacDuff, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW